28/04/1627

28 - 04 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM verlenen commissie voor de door Holland genomineerde Andries Lourissen Swaenswijck, oud-burgemeester van Gouda, als raad in de Admiraliteit te Amsterdam . Swaenswijck legt de eed af.

2 Het verzoek van Hendrick de Vos tot betaling van zijn rente van 37 gld. 10 st. per jaar op de beden van Brabant over vijfendertig jaar, gaat voor advies naar de superintendent die navraag moet doen bij de ontvanger.
Dit geldt tevens voor het rekest van Johanna Eems de Bloijere, weduwe van Jacques Coppeij en tegenwoordig woonachtig in Leiden, voor haar aandeel in een rente van 55 gld. 5 st. op de beden van Brabant.

3 Het verzoek van Neeltgen Pieters en Aeltgen Pieters ieder een renversaal van de voormalige ontvanger Vroesen te mogen ontvangen, gaat voor advies naar de Admiraliteit te Rotterdam .

4 De RvS wordt advies gevraagd over de volgende verzoeken:
Jan Adriaenssen Dalen verzoekt vijfentwintig magere runderen naar Zevenbergen te mogen brengen en elke week twee kalveren.
De kerkdienaren in de Langstraat en omringende dorpen in Zuid-Holland, verzoeken te bepalen dat de schoolmeesters en voorlezers die zij uit Holland willen laten komen, vrij mogen wonen.
Johannes van Baesrode, pastoor in Wouw, vraagt of Lucas de Bot uit Antwerpen bij hem mag komen wonen en werken.
De ingezetenen van het Land van Cuijk verzoeken hun runderen aan de overkant van de Maas te mogen weiden.
De ingezetenen van Altena verzoeken hun eigen gewas aan weerskanten te mogen brengen.

5 Het verzoek van Maria van Polanen, weduwe van Thomas Daniel, kwartiermeester van kolonel Morgan, een traktement te mogen ontvangen, is afgewezen.

6 Joost Minne heeft de eed afgelegd als ontvanger van de domeinen in Vlaanderen.

7 De drost van Heusden heeft per brief laten weten twaalf Brabantse glaskramers, die met glas uit Keulen over vijandelijk grondgebied zijn gekomen, te hebben aangehouden. Door interventie van de konvooimeester en andere burgers heeft hij ze tegen waarborg weer laten gaan.
HHM antwoorden dat de kramers rechtmatig zijn gevangengenomen omdat zij in strijd met het verbod over vijandelijke grondgebied zijn gereisd. De officieren van de konvooien en licenten wordt geschreven nauwkeurig de regels van HHM na te leven en geen koopwaar over vijandelijk grondgebied toe te laten. Zij dienen te antwoorden waarom zij dit wel hebben toegestaan.

8 De RvS geeft geen ordonnantie af voor de 38.000 gld., welk bedrag uit de Franse subsidie is bestemd voor de betaling van de Franse officieren. Het geld zou daarentegen aan de Franse ambassadeur moeten worden betaald, die het vervolgens aan de officieren uitkeert.
HHM passen hun op 21 april op verzoek van luitenant Jan Ricou genomen resolutie als volgt aan: als Ricou een akte van de ambassadeur toont, waarin de gevraagde 500 gld. zal worden ingehouden op de eerste termijn tot betaling van de extraordinaris traktementen van de Franse officieren, zal ontvanger-generaal Doublet dit geld voorschieten.

9 Kapitein George Fleedwood verzoekt voorschrijven aan de koning van Groot-Brittanniƫ om schadeloosgesteld te worden van 1.500 gld. Hij is 39 soldaten, met zijn compagnie als rekruten uit Engeland meegenomen naar de koning van Denemarken, kwijtgeraakt aan de Duinkerkers.
HHM sturen het rekest aan Joachimi om te bezien of zijn aanbeveling Fleedwood kan helpen.

10 Hertog Bogislav van Pommeren verzoekt d.d. Stettin [Szczecin] 20 jan. of Bernt Wolfsraten voor zijn hofhouding vrij van licent twaalf tolvoeder rijnwijn via de Republiek mag doorvoeren.
HHM staan deze doorvoer toe, maar tegen betaling van 's lands rechten.