11/05/1627

11 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM nemen geen besluit over een brief van Languerack d.d. Parijs 25 april.

2 Nobel heeft opnieuw geweigerd de reis naar Vlaanderen tot inspectie van [fort] Terweel te maken, omdat hem dit onmogelijk is.
HHM committeren Schagen in zijn plaats.

3 De Bewindhebbers van de Kamer Amsterdam van de WIC schrijven met het verzoek een afvaardiging naar de vergadering van de Heren Negentien op 27 mei aanstaande te sturen.
HHM stellen een besluit hierover uit.

4 De Franse koning schrijft d.d. Parijs 20 maart ten gunste van commissaris Franchemont, wegens betaling van diens pensioen van 1.200 gld.
HHM blijven bij de eerdere genomen resoluties, waarin de betaling is afgewezen.

5 Berck schrijft d.d. Venetië 23 april dat hij verwacht eind mei te vertrekken en in juli in de Republiek aan te komen.
HHM manen Oosterwijck zijn vertrek te bespoedigen.

6 De RvS adviseert het op 21 april ontvangen verzoek van de Palts-Neuburgse raden voor consent tot de uitvoer van enige levensmiddelen, af te wijzen.
HHM nemen dit advies over.

7 De RvS adviseert positief op het verzoek van Corstiaen van de Camp, kornet van ritmeester Bergaigne, zes merries en één rijpaard naar Heusden te brengen, op voorwaarde dat de dieren in dienst van het land worden gebruikt.
HHM nemen dit advies over.

8 De RvS adviseert de onder Heusden binnen de Oude Maas gelegen dorpen, te weten Wijk, Veen, Heesbeen, Aalburg, Doeveren, Genderen, Babyloniënbroek, Eethen en Meeuwen, toe te staan tegen Bosch' licent en onder cautie 72 merries uit te voeren.
HHM nemen dit advies over.

9 De RvS staat Helger Adriaenssen toe tegen Bosch' licent vijf melkkoeien naar de Nassaupolder te halen. Haar andere verzoek, om daar runderen te mogen weiden, wordt afgewezen omdat de vijand die tot rechtmatige buit heeft verklaard.
HHM nemen dit advies over.

10 Het verzoek van kapitein Mongo Hamilton het pensioen van 100 gld. van zijn vrouw Hester Sidenisse over te zetten op Elisabet van Duinen, is afgewezen.
Het verzoek van Hamilton in dienst van de Deense koning te mogen treden en hiervoor verlof te krijgen is eveneens afgewezen.

11 Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 4 mei een wissel van 868 gld. 11 st. te hebben getrokken wegens betaling van teerkosten voor de matrozen, die uit de gevangenis van Duinkerke zijn gekomen. Hij verzoekt de wissel te accepteren.
HHM geven de brief aan burgemeester Berckel, die dient te melden wie de gevangenen waren.
De burgemeesters Berckel en De Hoge compareren. Aangezien de conferentie over de vrijlating van Spaanse gevangenen op 15 mei in Roosendaal zal worden gehouden, vragen zij HHM om instructie.
HHM zullen de kwestie ter hand nemen.

12 De RvS adviseert d.d. 30 april over het op 24 april ingediende rekest van Willem Ponten.
Conform het advies besluiten HHM dat Ponten tegen Bosch' licent eenmalig voor 3.000 gld. aan inheemse stoffen mag uitvoeren. Wel dient hij borgtocht te stellen dat de stoffen niet naar de vijand worden gebracht. Ook mogen er geen andere goederen tussen zitten.