17/05/1627

17 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 14 mei over William Douglas. Hij heeft een tweede proef gedaan met het snelschieten in aanwezigheid van Z.Exc. en een raad van State. Op kosten van het land wil men nog een proef doen met zijn ontwerp van twee aan elkaar gegoten stukken. Men wil hem tevens het instrument laten maken, waarmee het snelschieten aan boord van schepen kan worden gedaan. Indien de proefnemingen bevallen, dan zou hem de overeengekomen vergoeding dienen te worden gegeven.
HHM machtigen de Raad om in het landsbelang te besluiten.

2 Tegen Bosch' licent en onder cautie is de volgende personen toegestaan dieren uit te voeren: Tonis Cornelis Janssen, Hendrick Stoffels en Daem Aertsen ieder twee merries, twee melkkoeien en twee vaarzen naar Sprang; Anthoni van Hees één merrie, twee melkkoeien, twee vaarzen, twee kalveren en vier magere varkens naar Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe; Marten Janssen één merrie naar Hoeven; Jan Michielsen twee merries naar Sprang; Heilger Adriaenssen vijf vaarzen naar Nassaupolder en de weduwe van Roos, die buiten de poort van Bergen op Zoom woont, één merrie.
Verder is Elisabeth van Sevenhoven, wonend in Prinsenland, toegestaan twee jonge paarden naar Prinsenland te mogen terugbrengen. Deze waren naar Holland op het gors van Rozenburg gebracht om te weiden. Ze hoeft geen licent te betalen, maar moet wel waarborgen dat de paarden nergens anders naartoe worden gebracht.
Paul Willems mag naar Gastel zijn in veiligheid gebrachte koe met twee kalveren brengen.

3 Jacques Burgues, koopman uit Nantes, mag tegen betaling van 's lands rechten en onder cautie naar Nantes achthonderd pond buskruit en duizend pond lonten brengen, op voorwaarde dat deze nergens anders naartoe worden gebracht.

4 Daubrij Heliot, koopman uit Parijs, is paspoort gegeven om over vijandelijk gebied hiernaartoe te komen.

5 Rutger van Remen, zoon van kolonel Lubbert van Remen, is vanwege zijn vaders verdiensten 50 gld. gegeven om naar de Deense koning te gaan, zonder dat dit gevolgen mag hebben.

6 Jonkheer Adriaen van Camonts, wonend in Zwolle en soms op het platteland, is met zijn vrouw, knecht en dienstmeid sauvegarde gegeven om naar Spa te gaan en daarvandaan terug te keren en nu en dan met zijn familie op het platteland te verblijven.

7 Fiscaal Sille is ter vergadering verschenen. Hij bericht dat jonkheer Coste Pyck op aanschrijven van de RvS wel is verschenen, maar zich geheel onwetend verklaart aangaande de aan hem gestuurde sauvegarde van de vijand voor het ambt Beesd. Het lijkt de Raad nuttig het gerecht van Beesd te ontbieden, maar in geval van non-comparitie zou dan het gezag van het land worden verzwakt. Het zou wellicht beter zijn het gerecht de zaak ter dispositie te laten stellen van de Staten van Gelderland .
HHM laten de kwestie aan de Raad, om bij het weren van de vijandelijke sauvegarde te handelen in het landsbelang.

8 De Deense koning vraagt d.d. Stade 7 april Jan de Wilm vrij van licent ammunitie voor hem uit de Republiek te laten halen.
HHM zullen hierop te zijner tijd letten.

9 Afgelopen zaterdag is naar aanleiding van de rapporten over de klachten van dr. Heimbach en van die van Iserlohn en andere Sauerlandse steden wegens de wandaden van staatse ruiters en soldaten besloten tot een brief aan alle commandanten van grenssteden. Hun is opgedragen het krijgsvolk dat erop uittrekt te bevelen zich van deze praktijken te onthouden. Bij overtreding moet en zal volgens de plakkaten worden gestraft.
HHM keuren het concept goed en stellen de brief vast.
1

10 De vorst van Neuburg heeft in Wezel de uitoefening van het gereformeerde geloof in de kerken verboden, onder het mom dat in Ravenstein wordt gepreekt in een kapel waar vroeger de mis werd opgedragen. De zaak van Ravenstein staat echter op zichzelf. Wezel is bij de capitulatie vrijheid van religie toegestaan evenals Emmerik [Emmerich] en Rees.
HHM laten de commandanten van Emmerik en Rees de geestelijkheid aldaar heimelijk te kennen geven dat, indien zij de capitulatievoorwaarden in Wezel niet zullen nakomen, bij retorsie hetzelfde zal gelden voor Emmerik en Rees.

1 Het op 19 juni gedateerde plakkaat tegen de overlast van soldaten in dit gebied is opgenomen in: Groot placaet-boek II, 133-134.