18/05/1627

18 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De burgemeesters en regeerders van Geldrop in het Peelland verzoeken namens hun ontredderde ingezetenen vermindering van hun achterstallige contributies.
HHM laten de RvS hierover besluiten.

2 Daem Jacobs mag op een binnenlands paspoort vijf bouwpaarden naar Sint Annaland brengen.

3 Omdat er diverse rekesten zijn ingediend waarin uitvoer van paarden en runderen van het platteland wordt verzocht, is besloten deze voor advies aan de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit te Rotterdam te geven. Tevens zal het College meteen met de andere gedeputeerden van de Admiraliteiten overleggen en HHM meedelen of de borgtochten, die voor de uitvoer van dieren en andere goederen gelden, ook worden gezuiverd.

4 HHM lezen het bericht d.d. 14 mei van de synode van Engeland aangaande het op 8 mei ingediende verzoek van predikant George Clercq. De synode heeft Clercq uit zijn ambt ontheven wegens diens slechte gedrag, waardoor de Engelse gemeente van Bergen op Zoom hem niet langer als predikant wil. Behalve dat hij zonder toestemming diverse keren is binnengedrongen, heeft hij lang geweigerd voor de synode te verschijnen. Toen hij dit alsnog deed was zijn gedrag onverdraaglijk. De predikanten verzoeken HHM de kwestie door broeders van de Nederlandse classis te laten onderzoeken.
HHM laten de classis Tholen de kwestie behandelen. Clercq zal in de tussentijd in zijn onderhoud worden voorzien door zijn in oktober vervallen traktement van 100 gld. voor te schieten.

5 De ambtman, burgemeesters, schepenen en raad van Grave schrijven d.d. 11 mei dat de officieren van de konvooien en licenten aldaar weigeren aan de huislieden één, twee of drie el laken toe te staan voor eigen gebruik. Hiervoor is eerder geen paspoort of licent gegeven.
HHM vragen hierover advies aan de Admiraliteit te Rotterdam .

6 De RvS zal Egbert Wouters voorzien van de benodigde materialen voor proefnemingen met zijn uitvinding om schepen op te blazen.

7 HHM geven de brief van agent Mibassen met de bijgevoegde declaratie van 868 gld. 11 st. aan teerkosten die enkele matrozen uit Duinkerke in Calais hebben gemaakt, aan de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten. Zij moeten uitzoeken wie de door Mibassen getrokken wissel dient te betalen.

8 Geweldige Blanckeroort krijgt ordonnantie van twee maanden traktement die in april zijn verschenen.

9 Gerrit Haes verzoekt voor de stad Xanten enkele levensmiddelen te mogen halen, conform de ingediende lijst.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.