24/05/1627

24 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De magistraat van Emden schrijft dat één van zijn burgers, Gerrit de Clarcq, met zijn schip is vertrokken uit La Rochelle en door de Engelsen is veroverd. De Clarcq verzoekt voorschrijven aan Joachimi, opdat die zich inspant om het samen met hem terug te vorderen.
HHM sturen de brief aan Joachimi. Hij moet zien of er iets ten voordele van Clarcq kan worden gedaan en hem daarin naar vermogen bijstaan.

2 De Admiraliteit in Zeeland antwoordt d.d. 19 mei op de brief van HHM van 7 mei. Zij heeft niet zelfstandig gevangenen geruild maar vier Duinkerkers, die in Blankenberge1 meenden te zijn aangekomen, zijn in Vlissingen door de baljuw gevangengezet. Vervolgens heeft de baljuw met medeweten van Z.Exc. de ruil gedaan. Eveneens heeft een kapitein ter vrije nering een Spanjaard meegenomen en als zijn particuliere gevangene geruild tegen een goede vriend, die in Duinkerke gevangenzat.
HHM nemen hierover geen besluit.

3 HHM nemen geen besluit over een brief van Mibassen d.d. Calais 19 mei.

1 S.G. 52 en 3186 vermelden "Blanckeroort" als plaatsnaam, maar dit moet een verschrijving zijn.