27/05/1627

27 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Maria Beliaerts mag naar Terheijden materialen vervoeren, die zij nodig heeft voor de opbouw van haar afgebroken huis op haar hoeve bij het veer in [het gehucht] Noord bij de Mark. Wel dient zij te verbodemen, Bosch' licent te betalen en te garanderen dat de materialen nergens anders zullen worden gebracht.

2 Monschau mag tegen Bosch' licent naar Oijen acht magere ossen en twee vaarzen brengen, op voorwaarde dat ze nergens anders zullen worden gebracht.

3 Het verzoek van de ingezetenen van het dorp Wortel in het kwartier Hoogstraten om 28.000 dakleien met benodigde nagels uit Maastricht te mogen halen voor het dak van hun kerk, is afgewezen.

4 De burgemeesters en raden van Emden schrijven d.d. Emden 20/30 april ten gunste van hun burgers die de vrouwen van de compagnie van kapitein Moda onderdak hebben geboden, toen deze in 1622 op patent van Z.Exc. 105 dagen met zijn compagnie in Coevorden gelegerd is geweest. Zij verzoeken voor deze periode servitiën te mogen krijgen omdat zij de vrouwen niet alleen logies hebben verleend, maar ook hun huizen en kamers voor de soldaten hebben opengesteld.
Na raadpleging van de resolutie van 11 feb. en gelet op het feit dat Emden in deze kwestie niet zonder nadelige gevolgen anders dan de inwoners van de Republiek kan worden behandeld, blijven HHM bij hun eerdere weigering.

5 Robbrecht Robrechtsen le Canu verzoekt twee jaar pensioen te mogen ontvangen op zijn traktement, dat de afgelopen jaren is ingehouden, of zijn traktement in redelijkheid te verhogen.
Is afgewezen.

6 De Franse ambassadeur verschijnt ter vergadering en dient een brief in van de Franse koning d.d. 10 mei, waarin hij een bijgevoegde brief van de keurvorst van Trier d.d. 26 april aanbeveelt. De keurvorst klaagt hierin over de misdaden die de staatse soldaten uit Soest [in Westfalen] en naaste omgeving in het aartsbisdom Trier begaan. De koning en de keurvorst verzoeken HHM hieraan een einde te maken.
HHM antwoorden de koning en de keurvorst zich niet te kunnen voorstellen dat de soldaten dit gedaan hebben omdat het hele gebied van Berg zich nog tussen Soest en Trier in bevindt. Indien zij echter specifiekere berichtgeving ontvangen, zullen zij de zaak laten onderzoeken. Languerack krijgt kopieën van de brieven, zodat hij de koning kan informeren over de geografische situatie en de onmogelijkheid van de misdaden waarover wordt geklaagd.

7 Ontvanger-generaal Doublet heeft de gisteren door Duick ingediende staat van betalingen wegens het subsidie aan de Deense koning onderzocht en de posten goedgekeurd.
Naar aanleiding van de op 4 mei gedane propositie van de gezant Buchner besluiten HHM geen 30.000 rijksdaalder over te maken op Venetië voor de prins van Transsylvanië, noch 16.850 rijksdaalder aan de administrator van Maagdenburg te betalen als restant van een assignatie van 21.850 rijksdaalder door de koning op HHM gegeven. Tevens zullen verder geen assignaties worden geaccepteerd. Voor eind juni zal resident Aissema drie maanden subsidie - hetgeen meer is dan de wissel en assignatie tezamen - in Hamburg contant aan de koning overmaken. De ontvanger-generaal is gelast het hiervoor ontvangen subsidiegeld gereed te houden. Indien hij hiermee geleend geld heeft afgelost, zal hij dat door een nieuwe lening vervangen. Tevens zal men door het aanschrijven van de provincies proberen voor eind juni de andere drie maanden subsidie op te brengen en verder zoals is beloofd. Daarna zal men het antwoord aan Buchner bepalen.
Op 14 okt. 1626 is decharge verleend van 300.000 pond voor betaling van het subsidie aan de koning. In deze decharge was 56.800 pond met 7.700 pond rente opgenomen. Dit geld kwam de compagnieën die in Denemarken zijn geweest nog toe, maar staat los van het subsidie. Van deze twee bedragen zal dan ook een aparte decharge worden gemaakt. De decharge van 300.000 gld. zal gelden als een volledige decharge voor zes maanden subsidie.