28/05/1627

28 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Noortwyck en Vosbergen berichten de Franse ambassadeur op de hoogte te hebben gebracht van de resolutie van 26 mei. Deze heeft geantwoord zijn verklaring wel schriftelijk te willen indienen. Echter, nu HHM inzake markies D'Estiaux een besluit zullen nemen, zal hij alsnog aan de conferentie meedoen en die niet vermengen met particuliere zaken.
De gedeputeerden zijn voor hun inzet bedankt en de besprekingen met de ambassadeur worden voortgezet.

2 De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten te Rotterdam , Amsterdam en in het Noorderkwartier verschijnen ter vergadering. Zij verzoeken een besluit te nemen over hetgeen zij met die van Holland hebben besproken inzake de zeebewaking. Het resultaat van hun beraad is op 19 mei in de vergadering ter sprake gekomen.
HHM nemen hierover morgen een besluit.

3 Kapitein Michiel Potter verzoekt decharge op Friesland om betaling te krijgen van de door hem voorgeschoten 2.826 gld. 10 st. aan loopgeld en soldij van honderd soldaten. Met deze soldaten was zijn compagnie in Emden in opdracht van HHM versterkt. Friesland weigert echter te betalen zonder decharge, ondanks de resoluties van HHM d.d. 30 maart en 3 april.
HHM laten de RvS hierover besluiten.

4 Het verzoek van kapitein Sir Thomas Dutton om betaling van zijn traktement gedurende zijn absentie is afgewezen.

5 Govert Willemsen, wonend in Waalwijk, mag tegen Bosch' licent en met borgstelling twee merries naar Waalwijk brengen.

6 Languerack schrijft d.d. Parijs 15 mei.
HHM laten Boreel uit deze en uit brieven van Joachimi de punten halen waarover moet worden besloten.

7 Jacob Claessen Gulden, olieslager in Zevenbergen, mag op zijn verzoek uit Dordrecht en elders tegen Bosch' licent koolzaad halen. Hij mag dit in Zevenbergen tot olie verwerken en weer naar Dordrecht of andere plaatsen in Holland brengen.

8 Lecq schrijft d.d. 23 mei nabij de Braeck.
Naar aanleiding van het in zijn brief gedane verzoek, schrijven HHM de Admiraliteiten hun jachten en fregatten naar de kust te sturen. Omdat men gemerkt heeft dat de schepen niet van musketten zijn voorzien, wordt met Z.Exc. gesproken opdat dit zal gebeuren.

9 Van de Admiraliteit te Rotterdam en de Admiraliteit in Zeeland zijn brieven ontvangen. Daarnaast zijn de gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier ter vergadering verschenen. Allen verzoeken spoedig financiƫle ondersteuning.
HHM zullen hierover morgen overleggen.

10 De provincies hebben hun overwegingen gegeven inzake de hervatting van de handel.
HHM laten Rantwyck, Nobel, Brouwer en Hertevelt de verschillende stanpunten op papier zetten. Morgen wordt de zaak opnieuw behandeld.

11 De vrouw van Sonsfelt, die tot nu toe elke twee maanden levensmiddelen mocht halen, mag dit voortaan iedere maand doen.