30/05/1627

30 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Samuel Blomart, bewindhebber van de WIC, compareert en overhandigt zijn credentiebrieven van de Heren Negentien . Hoorn en Enkhuizen weigeren publicatie van het octrooi der WIC in hun steden, tenzij de Bewindhebbers bij akte verklaren dat Hoorn en Enkhuizen na afloop van de vier jaren niet langer aan het octrooi op de zoutvaart zullen zijn gebonden. De directie verzoekt HHM daarom, aangezien zij enige bewindhebbers naar het Noorderkwartier willen sturen tot afhandeling van de zaak, Feit te laten meegaan om de zaak eindelijk te regelen.
HHM gaan akkoord en geven opdracht credentiebrieven aan Hoorn en Enkhuizen op te stellen.