31/05/1627

31 - 05 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Herman Janssen en Willem Janssen, ruiters in de compagnie van ritmeester Du Haultmetz, mogen op een binnenlands paspoort twee paarden en een bidet naar Geertruidenberg brengen.

2 HHM staan die van [Nieuw-] Gastel toe wegens reparatie van de sluizen en duikers tegen Bosch' licent duizend eiken planken van elk vijf voet lang en vijftienhonderd stuks van zeven voet en nog enkele ribben te halen, op voorwaarde dat ze daar blijven.

3 De volgende personen is uitvoer toegestaan: Jan Adriaenssen één merrie naar Wouw; Nicolaes Cornelissen, Wierich Janssen en Willem Robrechtsen ieder twee merries naar Dinteloord; Jan Pieterssen Vloots twee merries naar Waalwijk en Aeltgen Jacobs, weduwe van Claes Janssen Coen veertig kalveren, tien hokkelingen en tien melkkoeien naar Waardhuizen in het Land van Altena.
Zij dienen gezamenlijk Bosch' licent te betalen en te garanderen de dieren nergens anders naartoe te brengen.

4 Berckel en Van der Hooge schrijven d.d. Roosendaal 28 mei. In de eerste plaats hebben zij met Kesselaer een definitief besluit genomen over de ruil van Spaanse gevangenen, waarvan zij kopie opsturen. Kesselaer heeft verklaard genegen te zijn tot nadere uitwisseling van de sinds 10 oktober 1626 aan weerskanten gemaakte gevangenen. Hij zal naar Brussel terugkeren om de Infanta hiertoe over te halen. Tevens sturen zij nog een brief mee van de predikant van Zevenbergen over het houden van de mis aldaar.
De heren van Holland willen op alle punten nader overleggen. Tevens sturen zij een brief waaruit blijkt dat Gillis Vercruice in Amsterdam wordt gevangen gehouden. Deze was onder de vorige wisseling van gevangenen begrepen.
HHM schrijven Amsterdam om hem vrij te laten indien hij zich daar bevindt. Zij vragen de RvS advies over de brief waarin Kesselaer om handhaving vraagt van de neutraliteit voor het in het Land van Luik bij Stokkem gelegen dorp Maasmechelen (dat een vrije rijksheerlijkheid is) en dat ontvanger Severins onder contributie wil brengen.

5 Jaecques Darbant, koopman in Antwerpen, ontvangt paspoort om voor vier maanden in de Republiek te komen.

6 De Amsterdamse koopman Richart Gerarts Terhorst verzoekt met voorschrijven van de magistraat van Amsterdam driehonderd zakken hop te mogen invoeren die hem door zijn debiteuren in Brabant bij wijze van betaling waren gegeven.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

7 Vuurstookster Magdalena Jansdochter is de 100 gld. gegeven die haar op 19 juni 1626 jaarlijks is toegezegd.

8 Aelbert Brunincx en consorten hebben met Frans van Meschade laten onderhandelen over hetgeen zij van hem tegoed hebben omdat hij ijzeren geschut niet heeft geleverd.
Op hun verzoek schrijven HHM overste Gent zich niet met de zaak te bemoeien, noch Meschede lastig te vallen.

9 Berck schrijft d.d. Venetië 14 mei.
HHM antwoorden de overkomst van Oosterwijck te zullen uitstellen totdat Berck hier is gearriveerd en rapport heeft gedaan.