10/06/1627

10 - 06 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Namens Z.Exc. is bericht dat enkele Fransen onder valse voorwendsels of door zich uit te geven als dienaren van de ambassadeurs over vijandig grondgebied naar Frankrijk zijn ontkomen.
Z.Exc. zal de commandanten langs de grensplaatsen schrijven niemand zonder paspoort te laten passeren, van welke natie en onder welk voorwendsel dan ook.

2 HHM hebben op 27 mei bepaald dat aan de Deense koning vóór eind juni 150.000 gld. zal worden overgemaakt. De ontvanger-generaal verklaart dat van het hiervoor door de provincies opgebrachte geld betalingen zijn gedaan van 5.400 rijksdaalder aan gezant Buchner, conform de resolutie van 7 mei, en tot aflossing van geleend geld wegens betaling van het subsidie aan de koning.
De ontvanger-generaal moet 150.000 gld. proberen bijeen te krijgen en het voor de andere doeleinden aangewende geld aanvullen met een nieuwe lening.

3 Pieter van Atten, Jan Canaer, Jacques Tasse, Adriaen Meus, Alexander du Revau, Antoine Pierre Willem, Woffe Wolfken en Hendrick Aertsen, allen ruiters in de compagnie van ritmeester Du Mets, mogen op een binnenlands paspoort ieder twee paarden naar Bergen op Zoom brengen.

4 Herman van Wyhe, ambtman en dijkgraaf, en Gerrit Bijl, land- en dijkschrijver van Maas en Waal, mogen op een binnenlands paspoort gezamenlijk drie paarden naar Maas en Waal brengen.

5 Tegen betaling van Bosch' licent en onder conditie dat ze nergens anders gebracht worden, is de volgende personen uitvoer toegestaan: Corstiaen Janssen, Adriaen Willems Clot en Willem Schalcken naar Etten [Etten-Leur] ieder twee merries; Arien Jacobs naar Emmikhoven, Matthys Mattheussen naar Waardhuizen en Jan Janssen de Jonge naar Waalwijk ieder twee merries; Claes Tonissen en Pieter Anthonissen, Dirck Cornelissen, Jan Dirxen, Dirck Hagens en Dirck Joosten naar Besoijen ieder twee merries; Cornelis Joosten, Hendrick van Oldenborch en Adriaen Janssen ieder twee jonge merries en twaalf kalveren naar Muilkerk en Munsterkerk.

6 Ambassadeur Soranzo verschijnt ter vergadering. Hij heeft twee kwesties aanhangig gemaakt - die van twee door kapitein Moins opgebrachte schepen en die van de parels - en voegt nu twee zaken toe. Het betreft het ontvreemden van zijn brieven door ruiters van Woudrichem. Dit punt neemt hij zeer hoog op en beschouwt hij als een groot affront. De brieven dienen dan ook te worden teruggegeven. Tot slot vraagt Soranzo te regelen dat de goederen van en naar Venetië over land en water voortaan vrij en ongehinderd kunnen passeren.
HHM vragen hem het laatste punt op papier te stellen. Aangaande het derde punt laten zij zien wat de RvS hiertoe reeds heeft ondernomen en verder zal doen. Vervolgens is de Raad ter vergadering ontboden en meegedeeld de fiscaal voor het nemen van informatie naar Woudrichem te sturen. Indien de ruiters verantwoordelijk zijn, dienen zij te worden gestraft. Verder moet de Raad proberen om kapitein Rosa te achterhalen en als deze schuldig is, te straffen. De Raad moet er echter vooral voor zorgen dat de brieven weer boven water komen.

7 De RvS heeft overlegd over de beveiliging van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard. Hij acht het redelijk dat de inwoners van Holland en Utrecht helpen met het wachtlopen of bijdragen aan de bescherming waarvan zij immers zelf profiteren. Tevens dienen er enkele compagnieën soldaten te worden gelegerd. Ook moet de rivier met fregatten worden beveiligd en moeten de redoutes worden voorzien van sloepen.
HHM stellen een besluit tot morgen uit.

8 De RvS bericht dat, ondanks het strikte bevel van HHM d.d. 18 dec. 1626, verschillende officieren zich niet bij hun compagnieën melden. Hij wil weten of HHM van mening blijven dat anderen in hun plaats dienen te worden aangesteld.
De Raad moet hierover adviseren na overleg met Z.Exc.

9 Steven van Remen, burgemeester van Deventer, heeft in handen van de president de eed als raad ter Admiraliteit te Rotterdam afgelegd.