11/06/1627

11 - 06 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Het College van de Grote Visserij weigert het krediet van ontvanger Van IJck te versterken, ondanks het op 8 juni genomen besluit.
HHM gelasten ontvanger-generaal Doublet 20.000 gld. te lenen ten behoeve van de Admiraliteit te Rotterdam . Dit geld is bestemd voor de equipage van de schepen ter beveiliging van de grote visserij. Het geld inclusief rente dient hij af te lossen van het eerste bedrag dat van de provincies wegens hun achterstand in de subsidies voor de Admiraliteiten zal binnenkomen, met name van het aandeel voor de Hollandse Colleges. De heren van Holland wordt verzocht het krediet van de ontvanger met het hunne te versterken.

2 Enkele bewindhebbers van de VOC verschijnen ter vergadering. Aangezien er schepen uit Oost-Indië worden verwacht, verzoeken zij de kruisers te gelasten deze van konvooi te voorzien.
HHM gaan akkoord op voorwaarde dat de instructie voor het kruisen onveranderd blijft. Zij verzoeken Z.Exc. hierover de commandeur op de kust te schrijven.

3 Van 750 gld. wordt ordonnantie gedepêcheerd voor Chevais vanwege een half jaar huishuur, vervallen op 1 mei.

4 De Admiraliteit in Friesland antwoordt d.d. Dokkum 23 mei op de brief van HHM van 27 april. Lieuwe van Voort, controleur in Coevorden, is een geboren Fries, maar men weet niet of hij door Friesland of Groningen is benoemd.
Aan de hand van de 27 april ontvangen nominatie wordt vervolgens Thomas van Bemmel tot konvooimeester te Coevorden gekozen. Hij heeft de eed afgelegd.

5 De gezanten naar Polen schrijven d.d. Kopenhagen 26 mei. Zij berichten over hun goede ontvangst, de beslaglegging op Nederlandse schepen door Jan Etterssen en de nieuwe heffing in de Sont van een halve rijksoord per last koren.

6 Een brief van Carl van Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 2 juni behoeft geen resolutie.