28/06/1627

28 - 06 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 HHM keuren de concepten goed van de brieven aan de Gedeputeerde Staten van Friesland en de stad Dokkum inzake Adius.

2 Op de declaratie van Bilant voor het transport van brieven van Languerack van 2 jan. 1626 tot 1 mei 1627 wordt van 156 gld. 8 st. ordonnantie gedepêcheerd.

3 Cornelis Oosdyck, wonend in Goes, mag op een binnenlands paspoort elf paarden naar Goes brengen.

4 Kwartiermeester Adriaen van Percheval verzoekt een tegemoetkoming voor zijn van 24 aug. 1624 tot op heden verrichte extraordinaris diensten als generaal-kwartiermeester in plaats van de heer van Osmale.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

5 Berck bericht d.d. Venetië 31 mei op ontvanger-generaal Doublet een wissel te hebben getrokken van een kwart van zijn jaarlijks traktement à 1.079 dukaten 6 groten; 1.056 dukaten 16 groten als declaratie van anderhalf jaar gedane voorschotten; 483 dubbele Spaanse pistoletten tegen 22 pond 10 sch. Venetiaans, ofwel 1.496 dukaten 18 groten aan reiskosten. In totaal bedragen de drie sommen 3.632 dukaten 16 groten, wat tegen een koers van 103 1/3 groten per dukaat komt op 9.400 gld.
HHM laten de ontvanger-generaal de wisselbrieven betalen. Bij de declaratie van Berck zal de zaak nader worden bekeken.

6 De door de RvS op 22 juni ingeleverde memorie aangaande het maken van 47 sloepen en twaalf wachthuizen voor de Tielerwaard en nog een redoute voor de Nederbetuwe is nader bekeken. De sloepen worden begroot op 15.424 gld. en de wachthuizen op 8.400 gld.
Omdat de verdediging van de Overbetuwe, Nederbetuwe en Tielerwaard voor het gehele land van belang is, wordt de RvS gemachtigd het geld te laten lenen en de zaak af te ronden.

7 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. 27 juni dat de bemanning van kapitein Hemkens geen zee wil kiezen, tenzij zij betaald wordt "tot op zes maanden toe", zoals vantevoren beloofd.
HHM antwoorden dit merkwaardig te vinden omdat de kapiteins van de andere Admiraliteiten zeer tevreden zouden zijn als zij "tot op twaalf maanden toe" zouden worden betaald. Het College dient zich dan op dezelfde wijze in te spannen. HHM stellen alles in het werk om bij de provincies de achterstallige subsidies te innen en zijn daartoe reeds vergevorderd.

8 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 24 juni dat in Arnhem nog steeds Lancelot van Nimmegen wordt vastgehouden, omdat deze in haar opdracht in het graafschap Zutphen Gijsbert Steens heeft aangehouden wegens lorrendraaierij. Het College vraagt te regelen dat Van Nimmegen wordt vrijgelaten en schadeloos gesteld. Ook wil het College niet worden tegengewerkt inzake konvooien en licenten.
HHM stellen een besluit hierover uit.

9 Namens Contareni is verzocht in het schip van kapitein Hemkens acht okshoofden Franse wijn naar Engeland te mogen brengen.
HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam dit verzoek uitvoeren, indien dit zonder nadeel van de verdediging van het schip kan gebeuren.

10 Jan Jacobs Bocxe mag op een binnenlands paspoort zes paarden naar Oud-Vossemeer brengen.

11 De binnengekomen secretaris Junius meldt dat luitenant-kolonel Proude vanmorgen bij Z.Exc. is geweest. Hij heeft gezegd dat ambassadeur Carleton liever ziet dat hij hier blijft. Hij wil zijn vertrek naar Engeland wel bij de koning verontschuldigen.
Z.Exc. mag hierover naar eigen inzicht beslissen.

12 Het op 19 juni opgestelde advies van de RvS over de punten van dr. Amama tegen de stad Emden is gelezen.
HHM zullen de zaak in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS nader bekijken, alvorens een beslissing te nemen.