05/07/1627

05 - 07 - 1627

Presentielijst:

Resoluties:

1 Griffier Goch bericht conform de resolutie van gisteren de koning van Bohemen en ambassadeur Carleton te hebben ingelicht. Zij hebben geantwoord zich bij de prins van Oranje te voegen om samen met hem de vergaderzaal te betreden. Tevens heeft Goch de ambassadeurs van Frankrijk en Venetië voor de ceremonie uitgenodigd, die verklaard hebben zich gereed te houden.
HHM zullen de ambassadeurs eerst in de vergaderzaal laten halen en vervolgens Z.Exc. met de koning en Carleton en de Roy d'Armes. Noortwyck en Hertevelt zullen met drie koetsen de ambassadeur van Frankrijk halen en Brouwer en Broersema de ambassadeur van Venetië, eveneens met drie koetsen. Rantwyck, Pauw, Walta en Haersolte zullen de prins samen met de koning, Carleton en de Roy d'Armes afhalen en via de [Ridderzaal] naar de vergaderzaal brengen. Alle heren zullen gezamenlijk naar de grote zaal worden begeleid. De musketiers van de garde en de schutterij van 's- Gravenhage zullen drie saluutschoten afvuren. Het kanon, neergezet op de Vijverberg, zal eveneens saluutschoten brengen. Het eerste saluut zal worden gebracht als Z.Exc. in de vergaderzaal is aangekomen, het tweede als de heraut diens aanspreektitels heeft afgekondigd en het derde wanneer achtereenvolgens de president het dankwoord en daarna de predikant zijn preek heeft gehouden. De griffier zal de procedure bij het afvuren van de saluutschoten eerst aan Carleton meedelen en - met het oog op de uitvoering en het geven van de vereiste seinen - daarna aan Z.Exc.

2 Het tot nu toe opgebrachte geld voor lichting van de waardgelders is in opdracht van Z.Exc. aan ontvanger-generaal Doublet gegeven. Deze heeft op ordonnantie van Z.Exc. ook een deel van het bedrag aan waardgelders uitgekeerd.
Conform het namens Z.Exc. ingediende voorstel laten HHM de RvS voortaan het voor de waardgelders ontvangen geld eveneens aan de ontvanger-generaal doen geven. Op ordonnantie van de Raad moeten de waardgelders daarvan worden betaald. De reeds door Z.Exc. verstrekte ordonnanties worden ingetrokken en op naam van de Raad gesteld.

3 Burgemeester Berckel is teruggekeerd uit Roosendaal en doet kort verslag van het gesloten akkoord over de uitwisseling van gevangenen. Morgen zal hij de papieren hiervan indienen.

4 De Engelse koopman Gregorius Sneaton verzoekt restitutie van zijn schip. Dit is door Duinkerkers genomen, maar door het scheepsvolk weer terugveroverd en in Rotterdam opgebracht.
HHM vragen de Admiraliteit te Rotterdam bericht en advies hierover.

5 Z.Exc. heeft verzocht voor de betaling van vier maanden eenzelfde besluit te nemen als afgelopen zaterdag is gevallen inzake de twee maanden bij de ongerepartieerden.
De provincies gaan hiermee akkoord, behalve Holland dat de zaak tot morgen uitstelt.

Post prandium

Presentielijst:

Resoluties:

6 Conform de vanmorgen genomen resolutie zijn de ambassadeurs van Frankrijk en Venetië naar de vergaderzaal gebracht waar HHM en de RvS waren bijeengekomen. Nadat zij aan het hoofd van de tafel zijn geplaatst, zijn ook Carleton, de koning van Bohemen, Z.Exc. en de Roy d'Armes gehaald. Carleton is langs de op het Binnenhof opgestelde garde gelopen, waarvan enkele trompetters naar voren zijn getreden en hebben geblazen. De garde is op de galerij voor de vergaderzaal van HHM achtergebleven om wacht te houden. Carleton heeft aan het midden van de tafel plaatsgenomen, recht tegenover de president, met de koning van Bohemen als ridder van de Orde van de Kouseband aan zijn rechterzijde en Z.Exc. aan zijn linkerzijde. Z.Exc. heeft de Roy d'Armes op een lagere, kleinere stoel gezet. Toen iedereen had plaatsgenomen, hebben de musketiers een salvo afgevuurd en is met de twintig langs de Vijverberg opgestelde stukken grof geschut geschoten. Vervolgens heeft Carleton de commissie ingediend die hij en de Roy d'Armes voor deze gebeurtenis van de koning hebben gekregen. Griffier Goch heeft deze commissie vervolgens voorgelezen en daarna heeft Carleton zijn propositie gedaan.2 Hierna heeft Carleton met de Roy d'Armes de orde eerst omgehangen bij Frederik Hendrik en vervolgens aan diens linkerbeen de kouseband gebonden.
Z.Exc. heeft de koning bedankt voor de orde en Carleton en de Roy d'Armes voor hun inspanningen. Toen iedereen weer had plaatsgenomen, heeft de Roy d'Armes gesproken 3, waarna de trompetters opnieuw hebben geblazen en het tweede salvo van de musketiers en het grof geschut is afgevuurd.
Als president heeft Culenborch een dankzegging aan de Engelse koning en Carleton gedaan4 en Frederik Hendrik gefeliciteerd. Hierop heeft predikant D'Espaigne een preek en dankzegging gehouden. Vervolgens zijn tijdens het derde salvo Carleton, de koning van Bohemen, Z.Exc. en de Roy d'Armes opgestaan en weer naar de stadhouderlijke kamer begeleid. Ten slotte zijn de beide ambassadeurs naar hun verblijven teruggebracht.

1 De heren van Holland waren staatsgewijs aanwezig.
2 De in het Latijn gestelde commissie en de in het Frans gestelde propositie zijn geïnsereerd in S.G. 3186.
3 Deze korte, in het Frans gehouden aanzegging is geïnsereerd in S.G. 3186.
4 Deze in de Franse taal gestelde dankzegging is geïnsereerd in S.G. 3186.