24/07/1627

24 - 07 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam een algehele staat maken wat de leveranciers van Rotterdam nog tegoed hebben. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen leveranties aan de Admiraliteit en aan de kapiteins en naar jaar. Na onderzoek van de staat kan nader worden besloten.

2 De heren van Holland verklaren dat de 20.000 gld. in Dordrecht bestemd zal worden voor de gecommitteerden van de RvS naar Steenbergen wegens bouw van het fort.
HHM ontbieden secretaris Huigens om dit de Raad mee te delen.
Bericht wordt dat het fort niet voldoende bemand is.
HHM sturen de compagnie van kapitein Van der Meulen er naartoe, waarvoor hij patent krijgt.

3 De RvS adviseert dat het op 20 juli gedane verzoek van die van Bokhoven in strijd is met het retorsieplakkaat en daarom dient te worden afgewezen.
HHM gaan hiermee akkoord.

4 Francois Manteau, secretaris van Poortvliet op Tholen, is toegestaan op een binnenlands paspoort vier paarden te halen.

5 Een besluit over een brief van agent Mibassen d.d. Calais 20 juli wordt uitgesteld.

6 De Admiraliteit in Zeeland bericht dat de vijand weigert de gevangenen, voor wie rantsoen betaald is, vrij te laten.
HHM geven de brief aan Berckel en Van der Hoge om Kesseler hierover te schrijven.

7 Naar aanleiding van een in het leger voor Groenlo d.d. 21 juli geschreven brief van de gedeputeerden te velde schrijven HHM de heren van Zeeland hun geld in de legerlasten op te brengen.

8 Willem Bouwens Keert de Koije verzoekt van de Admiraliteit te Rotterdam een schip te krijgen om hiermee ter vrije nering te varen.
HHM vragen hierover advies aan de Admiraliteit.

9 Eck, Nobel en Aelberts moeten het rapport van Winant de Keijser onderzoeken en hiervan verslag doen.

10 In een memorie meldt de RvS dat de heren van Holland wel hun geld voor de hun ter repartitie staande compagnieën tijdens de belegering van Breda heeft betaald maar niet de rente, die de burgers eveneens is toegezegd.
HHM laten de Raad zijn best doen om van Holland deze rente te krijgen. In de gisteren opgestelde brief aan Gelderland , Zeeland en Friesland zal tevens worden verzocht naast het geld ook de rente op te brengen. Ook dit is immers toegezegd.

11 Op de nadere verzoeken van dr. Amama om herziening van de resolutie van 1 juli over Oost-Friesland is niets besloten behalve dat hij wordt bedankt.

12 HHM geven een betalingsopdracht voor de declaratie van kamerbewaarder Hardersum wegens diens voorschotten sinds 7 juli à 163 gld. 3 st.

13 Op 7 juli is toegestaan dat de Bewindhebbers van de WIC de tweede, derde en vierde termijn ter uitvoering mogen innen, evenals op 16 okt. 1624 is bepaald aangaande de eerste termijn. Bij resolutie van 27 nov. 1626 is hun eveneens toegestaan de rente tegen vijf procent te innen.
HHM stellen de rente nu voor alle termijnen op 6 ¼ procent.