28/07/1627

28 - 07 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Baudewijn de Man c.s. verzoeken de Admiraliteit te Amsterdam te verbieden het door haar opgebrachte schip of de goederen te verkopen of over te dragen, tot nadere interpretatie van de resolutie van HHM d.d. 10 juli.
HHM laten de Admiraliteit hierover naar eigen inzicht besluiten nadat zij de kapitein heeft gehoord.

2 Ritmeester Ryhoven is toegestaan op een binnenlands paspoort drie paarden voor zijn legerwagen naar Bergen op Zoom te brengen. Jan Janssen Molegraeff mag tegen Bosch' licent en onder cautie een ruin naar Waalwijk brengen.

3 Jan Bisschop krijgt paspoort om naar Brabant te gaan.

4 Nicolaes Bedaff, ammunitiebakker te Breda, krijgt paspoort om met zijn knecht naar het platteland te gaan.

5 Essen, Haersolte en Schaffer verzoeken d.d. Zutphen 26 juli om geld voor het leger.
HHM antwoorden hiervoor alle moeite te doen. De gedeputeerden dienen ook hun principalen hierover te schrijven of desnoods persoonlijk op en neer te reizen, opdat de provincies het geld voor de legerlasten en voor de ongerepartieerde troepen opbrengen. Tevens schrijven HHM de provincies conform eerdere resoluties hun geld voor de ongerepartieerde troepen op te brengen.

6 Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 25 juli. De twaalf Duinkerkers die in Golf van Biskaje liggen zullen naar Duinkerke 35 kustschepen escorteren met een lading van circa anderhalf miljoen die 12 of 16 augustus binnen moet zijn.
HHM brengen de Admiraliteiten hiervan op de hoogte opdat die hun schepen, jachten en fregatten naar de kust van Vlaanderen sturen.

7 De Admiraliteit te Rotterdam adviseert over het op 10 juli namens de heer van Brederode gedane verzoek. Deze zou voor de huidige legercampagne in plaats van een ander schip het jacht van Nijmegen kunnen krijgen.
Aangezien het leger tegenwoordig van de rivieren verwijderd is en Brederode met andere schepen naar 's lands bepalingen voldoende kan worden geholpen, blijft de resolutie van 13 juli onveranderd.

81 Enkele brieven van ambassadeur Moussa Beck zullen worden vertaald.

9 2 Bewindhebber Brouwer en mr. Willem Boreel, advocaat van de VOC, verschijnen ter vergadering. Zij zetten uiteen welke gedachten er leven betreffende de komst van Jan Pieters Coenen uit Oost-Indië, zijn verblijf alhier en zijn vertrek. Zij stellen voor deze schriftelijk in te dienen.
HHM gelasten hun hiertoe.

10 Merou heeft de door de ruiters van ritmeester Hautmets veroverde parels getaxeerd op 5.848 gld. 4 st. volgens nadere specificatie: 108 parels van 7 grein à 30 gld. bedragen tezamen 3.240; 1.824 parels van 1 1/2 grein à 18 st. bedragen tezamen 1.641 gld. 12 st.; 2.148 parels van 1 grein à 9 st. bedragen tezamen 966 gld. 12 st.
De gecommitteerden wordt nogmaals verzocht de kwestie te schikken.

1 Deze resolutie is gedrukt: Dunlop, Bronnen Oostindische Compagnie Perzië I, 720.
2 Deze resolutie is gedrukt: Colenbrander, Coen. Bescheiden Indië , IV, 692-693.