08/08/1627

08 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Z.Exc. en de gedeputeerden te velde schrijven beide d.d. 5 aug. met verzoek om geld voor de ongerepartieerde troepen en nog 2.500.000 pond buskruit.1
De RvS , ter vergadering ontboden, zegt toe het buskruit naar het leger te sturen.
Aangaande het andere punt zijn de aanwezige secretarissen uit Zeeland ontboden. Hun is het grote gebrek aan geld voor het leger voorgelegd en de geringe bijdrage van Zeeland hieraan. Zij antwoorden hierin geen beslissingsbevoegdheid te hebben, maar wel aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland te willen rapporteren. Hun is verzocht dat te doen.
Verder is beraadslaagd over de mogelijkheden tot spoedige betaling van de ongerepartieerde troepen. Doublet verklaart geen mogelijkheden te zien voor een geldlening. De RvS stelt voor Holland te verzoeken één maand voor te schieten, maar de afgevaardigden van deze provincie verklaren niets te kunnen doen zolang de andere provincies niet conform de resolutie van 6 juli hun quote opbrengen in de twee maanden soldij. HHM stellen een beslissing uit tot morgen.

1 S.G. 3186 heeft 205.000 pond buskruit.