12/08/1627

12 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De resolutie over Emden is hervat.
De RvS moet de provincies aanschrijven waarop de compagnieën te Emden zijn gerepartieerd. Deze dienen voorlopig te blijven zorgen voor hun betaling en de levering van buskruit, lood en lont. Indien de terugbetaling hiervan uit de petitie van de RvS niet zo spoedig zou geschieden, mogen zij het inhouden op de laatste termijn van de legerlasten.

2 Brieven van Z.Exc. en van één van de gedeputeerden te velde d.d. 8 aug. behoeven geen resolutie.

3 Een brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. ...1 20 juni behoeft geen resolutie.

4 Cornelis Buisen, wonend te Oosterhout, is op zijn verzoek paspoort gegeven om tegen Bosch' licent elke maand één okshoofd Franse wijn naar Oosterhout te halen, op voorwaarde dat deze daar wordt geconsumeerd.

5 Jacob Coppier van Calslagen, commandant te Woudrichem, schrijft d.d. 10 aug. in voldoening van de apostille van HHM d.d. 7 aug. over de vier aangehouden paarden. De eigenaar ervan heeft geen fraude gepleegd, maar de commandant meent dat de schuld ligt bij de persoon die hem toestemming heeft verleend de paarden te halen.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

6 De koning van Frankrijk schrijft d.d. Villeroy 4 aug. ten gunste van kapitein Menillet. Deze is in dienst van de koning bij Verdun en kan daardoor niet bij zijn compagnie zijn. De koning vraagt of hij zijn plaats mag behouden.
HHM sturen kopie van de brief aan de gedeputeerden te velde om deze met Z.Exc. te bespreken, opdat conform eerdere resoluties wordt besloten.

7 Gemeld wordt dat D'Espesses bericht heeft gekregen dat de Engelsen op 22 juli het eiland Saint-Martin-de-Ré hebben veroverd, behalve het fort. In Frankrijk is men bereid de Engelsen openlijk de oorlog te verklaren wegens deze provocatie.
HHM schrijven dit aan de gedeputeerden te velde voor bespreking met Z.Exc. Gelet op de grote belangen van de Republiek hierbij moeten zij kijken of er nog iets tegen gedaan kan worden of dat de zaak moet worden gelaten bij de op 13 juli verstuurde brieven.

8 De graaf van Hoogstraten is op zijn verzoek toegestaan tegen Bosch' licent en onder cautie vierhonderd sparren en driehonderd delen naar Hoogstraten en Ekeren te halen.

9 Claes Meijer krijgt voorschrijven aan de magistraat van Aken [Aachen] om daar vrij te mogen komen.

10 De RvS adviseert d.d. 6 aug. over het op 5 aug. ingediende rekest van Joos Franssen.
HHM apostilleren hem toe te staan zoveel vette beesten naar Steenbergen te halen als hij voor zijn nering nodig heeft, mits hij die telkens aangeeft bij het kantoor van de Admiraliteit en cautie stelt dat ze binnen Zevenbergen worden geconsumeerd. Tevens moet Franssen garanderen binnen redelijke tijd zijn cautie te zuiveren, op straffe van betaling van Bosch' licent.

11 Ontvanger Hoeffyser vraagt in een memorie om betaling van de beloofde ondersteuning aan de Admiraliteit te Amsterdam .
HHM besluiten af te wachten totdat er geld uit de provincies komt, waartoe stappen zijn ondernomen.

12 Gommer Spranger en Kiliaen van Renselaer, bewindhebbers van de WIC, zijn ter vergadering verschenen en tonen hun credentiebrieven d.d. 11 aug. van de Kamer Amsterdam . De Kamer beseft dat het HHM ernst is met de vrijlating van de gevangenen in Utrecht en heeft met opdracht hiertoe naar Utrecht geschreven. De overige Kamers hebben echter geantwoord te willen vasthouden aan het besluit van de Heren Negentien niet tot vrijlating over te gaan, tenzij hun gevangenen in Spanje en West-Indië hiertegen worden losgelaten. Ook ter genoegdoening van de particuliere participanten, de vrouwen en vrienden stellen zij HHM voor met een begroting te komen van de beloofde vergoeding aan de Compagnie vanwege de vrijlating.
Bij navraag in welke richting dit zou moeten gaan hebben de bewindhebbers aangegeven voorlopig de twee schepen Delft en Amsterdam uit de vloot van L'Eremite met geschut en toebehoren te willen krijgen. De schepen liggen nu reeds meer dan een jaar ongerepareerd en doelloos in Amsterdam.
HHM vragen dit verzoek op schrift te zetten.

13 De heren van Holland berichten klaar te zijn om samen met de andere provincies in conferentie te treden over een betere inning van de konvooien en licenten, met name aangaande de zuivering van de binnenlandse paspoorten door de pachters.
HHM verzoeken de hiertoe gedeputeerde heren in overleg te treden.

1 Verzendplaats niet ingevuld.