15/08/1627

15 - 08 - 1627

1

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Een brief van resident Aissema d.d. Hamburg 25 juli o.s. behoeft geen resolutie.

2 Duijck meldt dat ambassadeur Carleton hem heeft bericht dat George Brahe en Christiaen Thomassen, ambassadeurs van de Deense koning, in Amsterdam zijn aangekomen. De ambassadeurs willen daarvandaan naar Zeeland en vervolgens naar Engeland doorreizen voor een ontmoeting met de koning van Groot-Brittannië. Carleton vraagt om een goed schip waarmee zij zo snel mogelijk worden overgebracht.
HHM schrijven de Admiraliteit in Zeeland hierover.

3 Duijck en Ter Cuilen rapporteren de Venetiaanse ambassadeur de resolutie van 11 aug. over de parels te hebben gegeven. Zij hebben zich verontschuldigd dat er volgens de plakkaten en regels van het land geen ander besluit kon worden genomen. In Frankrijk en Engeland zou echter hetzelfde zijn besloten en zij hebben hem gevraagd om dit zo goed mogelijk aan de republiek Venetië voor te leggen. De ambassadeur heeft zijn bevreemding uitgesproken en verklaard dat zijn meesters het besluit eveneens kwalijk zullen opvatten. Hij heeft gevraagd de kwestie en de parels, die onder raadsheer Hessels berusten, nog een maand aan te houden, zodat hij zijn meesters hierover kan berichten.
Na omvraag wordt de kwestie uitgesteld tot morgen. Hessels zal worden gezegd de parels te bewaren.

1 De resoluties zijn door een klerk ingeschreven in S.G. 52.