16/08/1627

16 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Joachimi wordt geschreven de heren Brahe en Thomassen, gezanten ter bevordering van de schikking tussen Frankrijk en Engeland, te steunen en goede correspondentie met hen te houden. Tevens zal hem kopie van de brieven aan de koning en aan hem d.d. 11 juli worden gestuurd.

2 De RvS verschijnt ter vergadering. Overeenkomstig de resolutie van 11 aug. heeft hij zijn petititie opgesteld wegens het onderhoud van de vijfhonderd man, waarmee het garnizoen in Emden is versterkt.
HHM sturen deze aan de provincies voor hun consent.
De RvS vraagt of het niet nodig is een voorstel te maken voor het onderhoud van de waardgelders, omdat het geld dat hiervoor door enkele provincies wordt voorgeschoten in betaling van enkele extraordinaris posten hierna weer dient te worden terugbetaald.
HHM achten dit vooralsnog prematuur.
Met de RvS is overlegd over wat gisteren is gerapporteerd over de parels, namelijk het verzoek om uitstel met vier tot zes weken. De Raad laat dit ter beslissing aan HHM.
De president en Aelberts moeten raadsheer Hessels of degene die de parels in handen heeft overreden ze nog vier tot zes weken te houden. Deze heeft verklaard dat procureur Martini hiertoe bereid is.

3 De weduwe van Bruijn Dedel mag conform de resolutie van 13 aug. haar door de drossaard van Heusden aangehouden hop meenemen tegen een cautie van 600 gld.

4 Baudewijn de Man en consorten verzoeken HHM te verklaren of hun van de hertog van Savoye gekregen commissie volgens bijvoegsel deugdelijk is. In de tussentijd zou de verkoping van het door hen veroverde en door admiraal Reael afgenomen Hambsburgse schip met goederen dienen te worden opgeschort. Tevens wordt gemeld dat Scaglia zich met deze kwestie bemoeit vanwege zijn heer. Hij vraagt restitutie van schip en goederen aan de supplianten.
HHM laten de Admiraliteit te Amsterdam aan Reael vragen waarom hij het schip heeft opgebracht. De verkoop van schip en goederen moet tot nader order worden opgeschort.

5 De heren van Holland hebben de kwestie van afgelopen zaterdag met betrekking tot de leveranciers uit Rotterdam hervat.
HHM stellen een besluit nog uit totdat de verpachting van een kwart van de konvooien en licenten is gedaan. De door gedeputeerden van de Rotterdamse Admiraliteit ingediende stukken, zullen aan de Generaliteitsrekenkamer worden gegeven om te onderzoeken welke ordonnanties nog in handen van de oorspronkelijke eigenaars zijn en of door naasting iets gedaan kan worden met ordonnanties die in andere handen zijn gekomen.

6 Orateur Haga stuurt d.d. 12 en 26 juni diverse adviezen die Z.Exc. zullen worden meegedeeld. Tevens stuurt hij een lijst van door hem vrijgekregen gevangenen, met verzoek tot regeling van de kosten voor hun vrijlating en transport.
HHM sturen hiervan een uittreksel aan de Admiraliteiten om te berichten waarvan deze kosten kunnen worden betaald.