17/08/1627

17 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Berckel verschijnt ter vergadering. Hij meldt allereerst dat de heer van Marquette hem het paspoort voor de drost van Twente heeft gestuurd maar nog niet voor Ter Cuilen.
Aangezien Marquette volgens afspraak op 20 aug. zal antwoorden, moet Berckel dan in Roosendaal zijn, waar de drost zich eveneens zal vervoegen. Ter Cuilen zal in Steenbergen het paspoort afwachten.
Ten tweede wil Berckel akte van indemniteit omdat hij zich privé heeft moeten verplichten aan de WIC ter Kamer Amsterdam voor de proviand van de Portugese gevangenen in Utrecht en Amsterdam à 5.094 gld. 16 st.; dit geldt eveneens voor de Portugese gevangenen in Rotterdam.
HHM verklaren dat hij door de autorisatie van 9 aug. voldoende is gecompenseerd.
Ten derde wil Berckel dat de Admiraliteiten wordt geschreven hun gevangenen tegen 20 aug. naar Steenbergen te sturen, met de rekening van hun proviand volgens de bepalingen van het 3 juli in Roosendaal gesloten verdrag. In Steenbergen moeten zij zich tot de gedeputeerden wenden.
HHM gaan hiermee akkoord.

2 Van der Veecken is toegestaan tegen betaling van 's lands rechten een voeder wijn in te voeren.

3 De RvS adviseert d.d. 16 aug. over het rekest van Willem Burchmans en Ambrosius Faes, burgers van Geldern.
HHM laten de gouverneur of diens huidige commandant in Grave hen terstond onder cautie vrijlaten. De soldaten die enige aanspraken denken te maken, dienen zich binnen veertien dagen na de vrijlating tot de RvS te wenden.

4 De Admiraliteit te Rotterdam bericht d.d. 14 aug. dat het schip van Hemkens klaar is om enkele schepen naar Margate te konvooieren, waarvandaan zij onder vlag naar de kust gaan.
HHM antwoorden dat het College het schip met een dienaar van Carleton zee moet laten kiezen. Ook moeten de ambassadeurs van Denemarken meereizen, indien zij in Rotterdam aankomen. Als zij aan land zijn gebracht, moet het schip volgens eerdere opdracht naar de kust varen.

5 In een rekest schrijven Jan Hendrixen c.s. dat het lijnpad langs de Lek door uitgraving en aanplanting wordt gehinderd tot nadeel van de schepen die naar het leger varen.
HHM laten de RvS na inwinning van informatie adviseren.

6 Jan Adriaenssen de Jonge, oud-schepen van Gouda, is toegestaan tegen betaling van 's lands rechten tienduizend pond lont naar Plymouth te brengen.

7 De keurvorst van Keulen verzoekt d.d. 7 aug. om vrijlating van de door soldaten van Rees opgepakte Johan Hambroch, inwoner van het ambt Liedberg.
HHM laten de RvS hierover besluiten.

8 Francois Roussel, baljuw van Sluis, schrijft dat de wetsverzetting van de magistraat aanstaande is, waartoe hij commissarissen verzoekt.
Huissen, Casenbroot en Lodestein moeten in Sluis, Aardenburg, Oostburg en Sint Anna ter Muiden de magistraat vernieuwen en de rekeningen sluiten.

9 HHM laten ontvanger-generaal Doublet een op hem door Catz op 3 juli getrokken wisselbrief van 3.000 gld. aannemen en betalen.

10 Op voorstel van Rode zullen de gecommitteerden naar de op 20 aug. te houden conferentie in Roosendaal de klachten van Gysberta van Aeswijn, weduwe van Raesfelt te Swanenborch, voorleggen aan Kesseler. Haar uit Emmerik [Emmerich] gehaalde provisie bestemd voor het kasteel de Swanenburg [te Gendringen] is door soldaten van Wezel genomen, naar Groenlo gebracht en aldaar verkocht. De schade bedraagt 500 gld. De weduwe verzoekt de gouverneur van Wezel te gelasten de goederen aan haar te laten teruggeven.

11 De RvS adviseert op het op 2 juli door Cecil ingediende rekest dat dit al te grote gevolgen zou hebben. Het dient daarom te worden afgewezen.
HHM gaan hiermee akkoord.

12 Kapitein Quast schrijft d.d. de Braeck 4 aug. dat er 23 schepen in zee zijn.
HHM schrijven de Admiraliteiten niet na te laten hun overige schepen naar de kust te sturen.

13 Ter vergadering verschijnen vier gedeputeerden uit de Admiraliteit te Rotterdam . Zij brengen diverse punten ter sprake die op verzoek van HHM schriftelijk zullen worden ingediend.