22/08/1627

22 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Er is bericht dat markies Spinola iets van plan is. Hij heeft Dirck den Constapel en Lange Kees uit 's- Hertogenbosch met alle in de stad aanwezige schuiten en matrozen naar Zandvliet ontboden.
HHM stellen de Staten van Zeeland hiervan op de hoogte: zij dienen erop verdacht te zijn dat de vijand misschien vanuit Zandvliet langs de Honte in Cadzand van achteren wil aanvallen. Tevens vragen zij de commandanten van Heusden en Woudrichem om op hun hoede te zijn.

2 Op verzoek van Carleton wordt de Admiraliteit te Rotterdam geschreven om kapitein Hemkens naar de Theems te laten varen en de goederen die hij van Carleton heeft ingeladen te lossen. Tevens dient dan iemand naar Londen te worden gestuurd om te zien of Joachimi ook enige brieven voor verzending heeft. Die dienen naar Vlissingen en daarvandaan naar de kust te worden gebracht.

3 Kapitein Quast schrijft vanaf de kust van Vlaanderen d.d. 18 aug. dat van de Admiraliteit in Zeeland nog geen schepen op de kust zijn gearriveerd.
HHM schrijven de Admiraliteit met bijgevoegde kopie dat zij geen subsidiegeld van de 1.000.000 gld. voor de Admiraliteiten zal ontvangen, indien zij haar schepen niet naar de kust stuurt.