25/08/1627

25 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Het schriftelijk bericht van de hoofdmannen van Cadzand op het rekest van molenaar Jan Barentsen is ingediend.
HHM geven het aan Barentsen voor wederhoor.

2 Werkmeester Hendrick Janssen mag negen merries naar Heusden brengen voor inzet bij de fortificatiewerken.

3 Kapitein Calslagen, commandant van Woudrichem, schrijft d.d. Woudrichem 24 augustus.
HHM laten de RvS besluiten over zijn verzoek om een compagnie burgers uit Gorinchem en andere punten.

4 De borgtocht van degenen die pachters zijn gebleven van een kwart van de konvooien en licenten is gelezen.
Zij dienen hun borgen te staven.

5 Pieter van de Walle uit Antwerpen is paspoort gegeven om in de Republiek te komen.

6 Maria Wiems, weduwe van kapitein Brunfielt, is op haar nader verzoek voor een laatste keer 50 gld. gegeven - mits zij HHM niet meer lastig valt.

7 Gasper van Eick, drossaard van Heusden, heeft HHM verzocht te bepalen dat hij de door hem in beslag genomen glazen mag krijgen, die door de Admiraliteit te Rotterdam tot rechtmatige buit zijn verklaard.
HHM sturen de brief aan de Admiraliteit ter afhandeling van de kwestie tussen Van Eick en de licentmeester.

8 HHM wijzen het verzoek van Jacob Jacobs van Vliet zijn in Gorinchem ondergebrachte koolzaad vrij terug naar Zevenbergen te mogen brengen af.

9 Op verzoek van Jacob Janssen Bontekoe schrijven HHM de Admiraliteit in Friesland hem een rekening van zijn opgebrachte prijzen te geven en zijn aandeel daarin te betalen.

10 De vrijheer van Spierinck krijgt paspoort om tegen Bosch' licent acht paarden te mogen uitvoeren naar Düsseldorf.

11 Robert Homwoodt, schenker van de koningin van Bohemen, is voor driekwart vrij de uitvoer van één paard naar Engeland toegestaan.

12 Een besluit op het verzoek van de conventualen van Sint Agatha in het Land van Cuijk enkele waren te mogen halen, is uitgesteld.

13 Brouwer en mr. Willem Boreel, advocaat van de VOC, compareren en verzoeken kopie van het door Carleton ingediende geschrift over het vertrek van Coenen naar Oost-Indië.
HHM gaan akkoord: zij verklaren dat Carleton zijn geschrift alleen als reactie heeft gegeven op de op 29 juli getoonde deductie van de VOC en niet om zich tegen de Compagnie partij te stellen.

14 De graaf van Emden vraagt in een brief vrije invoer van zijn wijnen.
HHM staan de doorvoer toe, doch tegen betaling van 's lands rechten.

15 De declaratie van de raden en generaalmeesters van de Munt wegens hun jaarlijkse traktementen en vacaties sinds 1 jan. 1626 en de reis- en andere onkosten sinds november 1625 tot en met 30 juni 1627, is ingediend.
HHM geven de declaratie voor onderzoek en rapport aan thesaurier-generaal De Bie.

16 HHM bespreken het op 31 juli gelezen advies van de superintendenten en ontvanger van de bede van Brabant inzake de betaling van de rente van 50 gld. per jaar verzocht door de kinderen van wijlen Robrecht Heimans. Zij zullen deze rente net als andere renteniers van de Brabantse bede mogen ontvangen, mits zij borg stellen voor alle namaningen van andere rechthebbende verwanten.

17 Haultain, gouverneur van Sluis, schrijft d.d. 3 augustus. Hij adviseert het verzoek van commies Jacques van Loo om de schorren bij Cadzand, Breskens, langs Nieuwerhaven, Wulpen en het Zwartegat te mogen bedijken als dienstbaar voor het land in te willigen. De dijk zou echter als contrescarp langs de rivier dienen te worden gelegd met een banket ertussen.
HHM geven de brief aan de RvS ter advies.

18 De RvS zal adviseren over de brief d.d. 20 aug. van Rodolff Bax, voormalig ontvanger van de gemene middelen in Breda, over het door de burgers van Breda verstrekte geld aan het garnizoen.

19 De RvS zal adviseren op het verzoek van Dirck Huibertsen, Maasschipper, om zijn schip met turf vrij naar Rees te mogen brengen.

20 De RvS zal adviseren op het verzoek van de magistraat van Bergeik met zijn waren vrij voorbij Maastricht te mogen varen.

21 De RvS zal adviseren op het verzoek van die van Oss kalk, kolen en lei te mogen halen uit Brabant of het Land van Luik voor reparatie van hun huizen.

22 Naar aanleiding van het verzoek van dr. Pynacker tot een besluit over zijn ingediende declaratie laten HHM hem de resolutie van 14 aug. geven, waarin de declaratie is afgehandeld conform de inzake zijn vertrek naar Algiers en Tunis genomen besluiten. Hij zal zich hieraan moeten houden en dienovereenkomstig liquideren met het geld dat hij heeft meegenomen of heeft getrokken.