28/08/1627

28 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Z.Exc. schrijft ter bevordering van de uitvoering van de werken aan 's- Gravenwaard tot uitdieping van de IJssel.
HHM verzoeken de heren van Holland de eerder toegezegde benodigde 20.000 gld. te laten opbrengen.

2 Enige kooplieden verschijnen ter vergadering. De VOC , WIC , Groenlandse Compagnie , die op Moskovië en andere handelscompagnieën zijn gealarmeerd over de aankomst van vijandelijke schepen in Shetland. De kooplieden dienen tevens twee brieven in, één van de Admiraliteit te Amsterdam en de ander van de magistraat van Amsterdam, waarin een spoedig besluit wordt gevraagd.
HHM schrijven de commandeur op de kust van Vlaanderen de schepen die hij voor het kruisen op de kust kan missen naar Shetland te sturen onder leiding van een bekwaam commandeur. Deze zal worden gelast onderweg alle oorlogsschepen die hij tegenkomt onder zich te nemen en te proberen de vijandelijke schepen te veroveren. Nobel zal de zaak met Z.Exc. bespreken en diens advies vernemen over verdere maatregelen.

3 Het rekest van Gerrit Evertsen Roos, wijnverlater Claes Hermanssen en kuiper Jan Gerritsz., voorzien van brieven van de magistraat van Leiden, is gelezen. Zij verzoeken de Admiraliteit te Rotterdam te gelasten binnen acht dagen definitief vonnis te wijzen tussen hen en Govert Govertsen Boormaecker, op straffe van evocatie. Intussen dient de tenuitvoerlegging te worden gestopt.
HHM sturen het rekest aan de Admiraliteit. Zij moet zo spoedig mogelijk definitief vonnissen of anders antwoorden waarom dit niet gebeurt. De surseance wordt geweigerd.

4 De Admiraliteit te Rotterdam adviseert d.d. 21 aug. over het op 14 aug. ingediende rekest van de scheepskapiteins.
HHM laten de kapiteins tot nader order vanaf heden 7 st. per dag aan proviand geven.

5 Over het verzoek van Cornelis Swaenen nog enige levensbehoeften boven de lijst te mogen halen voor de inwoners van Hoeven wordt advies gevraagd aan de RvS.

6 HHM committeren generaalmeester Jacques van Nispen om opnieuw van Johan de Carpentier de kosten op te eisen die hij en consorten hebben gemaakt bij het onderzoek naar het draadwerk. Carpentier dient hiertoe de opgestelde declaratie te overhandigen voor verlaging. Op basis hiervan zal Nispen het bedrag bepalen en verder handelen als gebruikelijk.

7 Jan Claessen Engelen is teruggekeerd uit Zwolle en rapporteert dat de magistraat heeft verklaard de stempels van zijn goudgulden van 28 st. niet te kunnen intrekken, alvorens met zijn gemeensmannen te hebben gesproken. Dit zal bij gelegenheid gebeuren. De magistraat voegt hieraan toe de jaarlijkse 2.000 gld. wegens stopzetting van de Zwolse rijksmunt al vele jaren niet te hebben gekregen.
HHM zullen de goudgulden bij plakkaat verbieden. De generaalmeesters van de Munt zullen een afdruk van de munt toevoegen.

8 De binnengekomen secretaris Huigens meldt dat de RvS de hem gisteren overhandigde brief van kapitein Saint Hilaire heeft bestudeerd. Diens voorstel omtrent het verminderen van de lorrendraaierij is geloofwaardig en men vindt dat het plakkaat tegen de uitvoer van paarden dient te worden vernieuwd.
HHM geven de brief voor advies aan de Admiraliteit te Rotterdam .
Tevens zegt Huigens dat de Raad niet ziet hoe onder het mom van eigen gewas boter, kaas, spek, haring, stokvis, gezouten kabeljauw, specerijen en grote hoeveelheden tarwe, haver en gerst naar vijandelijke steden kunnen worden gebracht. Zij vinden dat er wel een premie kan worden uitgeloofd voor de aanhouders van enkele lorrendraaiers.
HHM schrijven de Admiraliteit in Rotterdam hun officieren en kapiteins te gelasten goed hierop te letten ter voorkoming van lorrendraaierij. Tevens schrijven zij de officieren in Geertruidenberg, Woudrichem, Heusden, Crèvecoeur en andere plaatsen erop toe te zien dat dit niet gebeurt.

9 De volgende personen is tegen Bosch' licent en onder cautie de uitvoer van paarden toegestaan: Wijllem Godtschalck en Jan Willemsen ieder twee merries naar Eethen in het Land van Altena; Jan Janssen, secretaris van Raamsdonk, drie merries naar Raamsdonk; Jan Willemsen de Wael twee merries naar Veen in het Land van Heusden en Pieter Janssen twee merries naar Capelle.

10 Verschillende ingediende rekesten voor de uitvoer van paarden, vanwege hun onmisbaarheid in de landbouw, geven HHM aan de RvS voor advies.