31/08/1627

31 - 08 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De keurvorst van Brandenburg schrijft d.d. Koningsbergen [Kaliningrad] 5/15 juli. Hij verzoekt HHM bij de Deense koning te bemiddelen, opdat deze zijn troepen uit Brandenburg terugtrekt en de bezette plaatsen worden verlaten. Dit is de enige manier om de troepen van de keizer tegen te houden.
HHM schrijven de Kleefse raden in Emmerik [Emmerich] hierover. Aangezien de keurvorst na het schrijven van de brief al zijn steden heeft opengesteld voor de troepen van de keizer en de Deense koning daarop vanzelf al zijn troepen terugtrekt, moeten de raden hem antwoorden dat HHM niet weten wat zij hieraan kunnen doen.

2 De akten van de huidige pachters van de konvooien en licenten ter onderschrijving van hun borgtochten zijn gelezen.
HHM laten de pachters de gerechtelijke akte van hun borgtochten inleveren en daarna de attestatie van de magistraten waartoe zij en hun borgen onderhorig zijn. Tevens dienen zij aan te geven voor welk bedrag zij voldoende borg staan, boven de pachten die zij reeds hebben. Zolang dit niet is gedaan mogen zij geen geld ontvangen voor het onderhoud van hun officieren. Daarentegen mogen zij morgen wel met de pacht beginnen, waartoe akte wordt verleend.

3 Commandeur Quast schrijft d.d. de Hoofden [Nauw van Calais] bij Calais 25 augustus. Hij heeft enkele passagiers gehaald uit een schip met vrijgelaten gevangenen uit Duinkerke en ze naar Jan Bastiaenssen in Vlissingen gestuurd. Hij verzoekt een besluit.
HHM machtigen de Admiraliteit in Zeeland de gevangenen te onderzoeken en in belang van het land te beslissen.
Een brief van Quast van dezelfde datum met bericht over de staat van de schepen op de kust behoeft geen resolutie.

4 Thesaurier-generaal De Bie bericht over de declaratie van Nicolaes Parmentier.
HHM sturen dit aan burgemeester Berckel ter afhandeling met de heer van Marquette. Over punten die niet kunnen worden verrekend, moet hij HHM berichten.
Op verzoek van De Bie zijn naast hemzelf Renssen, Rode en Marienborch gecommitteerd tot het onderzoeken van de declaratie van de generaalmeesters van de Munt .

5 De keurvorst van Keulen verzoekt d.d. Bonn 17 aug. drie soldaten te laten berechten die lange tijd bij Dorsten geroofd hebben en door hem zijn vrijgelaten om hier te worden gestraft.
In een andere brief van 19 aug. met klachten verzoekt hij restitutie van enkele door soldaten van het garnizoen in Rees genomen paarden van inwoners uit het ambt Oedt.
HHM laten de RvS over beide brieven besluiten.

6 Resident Aissema stuurt drie delen van Piscators Annotatien op, namelijk het vierde deel van het oude testament en het eerste en tweede deel van het nieuwe testament.
HHM sturen deze aan de bijbelvertalers in Leiden om te kijken of er een vergoeding voor moet worden gegeven.

7 De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 27 aug. op de op 24 aug. ter hand gestelde brief van de Admiraliteit te Rotterdam . Het verzoek van de weduwe van Andries Glade zou niet moeten worden ingewilligd: het is beter haar in termijnen te betalen en het geld hiervoor te lenen.
HHM stellen een beslissing uit.