05/09/1627

05 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Z.Exc. schrijft vanuit het leger voor Groenlo d.d. 1 sept. nog vier compagnieën naar Bergen op Zoom te hebben gestuurd. Aangezien de vijandelijke schepen zich nog bij Shetland ophouden, zou men de VOC en WIC en de compagnieën op Moskovië en Groenland kunnen verzoeken zo spoedig mogelijk vijf of zes oorlogsschepen te doen uitrusten. Deze kunnen zich voegen bij de schepen onder de daarheen gezonden kapitein Lieffhebber.
HHM stellen een beslissing uit.

2 Jan Jochim de Rustorf mag over de Rijn uit Keulen vrij drie kisten met boeken invoeren.