12/09/1627

12 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Vosbergen bericht dat abt Escalia heeft aangenomen aan de hertog te schrijven ten gunste van de geloofsgenoten in Savoye. Hij twijfelt er niet aan dat aan de voorgenomen vervolging een einde zal komen.
HHM bedanken Vosbergen en zullen tevens zelf een brief met hetzelfde oogmerk aan de hertog schrijven.

2 Brieven van Z.Exc. uit het leger bij Groenlo d.d. 8 sept., van kapitein Hodemaecken d.d. Liefkenshoek 8 sept.; van Ryhoven d.d. Bergen op Zoom 9 en 10 sept. en van Quast vanaf het oorloggschip bij Nieuwpoort d.d. 6 sept. behoeven geen resolutie.

3 HHM lezen de gisteren door Carleton geschreven brief met zijn propositie van 10 september. 1
Carleton bericht aan de koning te hebben geschreven over de negen boeiers van de Admiraliteit te Amsterdam . Hij waarschuwt dat de kooplieden geen genoegdoening zullen krijgen wanneer zij aan de Fransen schepen willen verkopen.

1 De in het Frans gestelde propositie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906 en in het Frans en in vertaling gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 548-553/folio I, 742-744.