18/09/1627

18 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Gouverneur Ryhoven stuurt met zijn brief enkele onderschepte brieven mee van de vijand.
HHM sturen die meteen aan Z.Exc. De bezorger is voor zijn reis 20 gld. gegeven.

2 Het verzoek van Jacomina Salomons haar opgeborgen koolzaad vrij naar Zevenbergen te mogen brengen is afgewezen, evenals op 22 mei.

3 Lubbert van Renssen, ontvanger van de contributies van het Land van Gulik, schrijft dat de soldaten die hij heeft uitgestuurd om de contributies te innen niets anders doen dan de boeren knevelen. Hij wil maatregelen hiertegen en verzoekt uitlevering van de gevangen huisman Gielken opten Langenbroeck aan hem in Emmerik [Emmerich].
HHM laten de RvS hierover beslissen.

4 Schout Aert Schallinck, Dirck Hendrixen en Jan Hendrixen uit Besoijen mogen ieder tegen Bosch' licent volgens de hoogste lijst voor paarden twee merries naar Besoijen brengen; Engelbert van Manmaker, heer van Hoffwegen mag onder dezelfde voorwaarden twee rijpaarden naar Roosendaal brengen.

5 De Admiraliteit te Amsterdam bericht niet akkoord te gaan met de inhoud van de remonstrantie van Cornelis van Berestein. Het is niet in in het nut van het land om iemand anders in dienst te nemen dan degene die reeds is aangesteld.
HHM nemen dit over en laten de kwestie hierbij.

6 HHM verlenen Matthijs Jacobs Verleijen, oud-burgemeester van Oostburg, voorzien van voorschrijven van de magistraat van Oostburg en van Haultain, het vacante baljuwschap van Oostburg.

7 Hhertog Frederik van Holtstein verzoekt zevenduizend pond buskruit, zevenduizend pond lont en veertienduizend pond lood vrij te mogen uitvoeren.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.

8 HHM blijven bij de resolutie van 28 juli, ondanks herhaald verzoek van de heer van Brederode om een jacht te krijgen.

9 Rantwyck, Pauw en Vosbergen berichten conform de resolutie van gisteren bij Carleton te zijn geweest. Hij heeft meegedeeld dat de die hier voor Frankrijk worden uitgerust reeds naar Texel zijn gevaren en dat Elias Trip in nadere onderhandelingen is om meer schepen te sturen. Hij verzoekt hier iets aan te doen. Onder de huidige omstandigheden behoren HHM geen alliantie te maken met Frankrijk ten nadele van Engeland, waarvoor hij belangrijke redenen geeft.
De op 16 sept. gecommitteerde heren moeten de eerdere ingediende proposities van Carleton onderzoeken er morgen over berichten.

10 President en raden van de Hoge Raad nomineren d.d. 17 sept. mr. Pauwels van Asperen, mr. Jacob Coren en mr. Leonart Casenbroot, raden in de Hoge Raad, en Hendrick Rosa, Reynier van Persijn, Joan Oom van Wyngarden en Joan Loenius, raden in het Hof van Holland, als rechters in de kwestie Amboina [Ambon] wegens de daar door dienaren van de VOC gehouden procedures en executies.

11 De heren van Holland geven diverse redenen waarom het goed zou zijn Oosterwyck naar Venetiƫ te laten gaan.
HHM laten hem zijn reis bespoedigen: Rantwyck, Pauw en Vosbergen zullen zijn instructie opstellen.

12 Voorgesteld is in de kwestie Jan Etterssen geld tot zijn betaling te laten lenen door ontvanger-generaal Doublet en later af te lossen uit de achterstallen in de subsidies.
HHM nemen geen besluit maar committeren Nobel en Marienborch om de fiscaal te horen over de door Etterssen aangewezen fouten in de rekeningen.