22/09/1627

22 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Die van de Grote Visserij verzoeken of HHM in afwezigheid van Z.Exc. commissie willen verlenen voor kapitein Jan Roggeveen om de voor hun konvooi bestemde oorlogsschepen te commanderen.
HHM staan dit toe voor de resterende teelt.

2 Resident Vosbergen verzoekt om voor commissarissen aan te tonen waarvan de subsidie aan de Deense koning kan worden betaald.
Rantwijck, Nobel en Ter Cuilen zijn hiertoe aangewezen.
De koning vraagt in een brief d.d. Güstrow 29 aug. om het subsidie over september, oktober en november op de afgesproken datum te betalen.
HHM nemen nog geen definitief besluit.

3 Z.Exc. schrijft in het leger bij Groenlo d.d. 18 sept. tevreden te zijn met de resolutie van 15 sept, volgens welke besloten is dat de konvooischepen hun konvooi tegen elke aanvaller dienen te verdedigen.

4 De Admiraliteit te Rotterdam antwoordt op de brief van HHM d.d. 24 aug. wegens het houden van een fiscaal op de kust van Vlaanderen. Haar provoosten zijn ongeschikt voor de werkzaamheden waarvoor de luitenant-admiraal een fiscaal nodig heeft.
HHM blijven bij de resolutie van 24 aug. het land niet met nieuwe traktementen te belasten.

5 De bewindhebbers van de WIC ter Kamer Amsterdam verzoeken d.d. Amsterdam 16 sept. de negentiende persoon te committeren voor de vergadering van de Heren Negentien op 1 oktober.
HHM committeren Feith en Schagen hiertoe.

6 De erfgenamen van Berck antwoorden dat de papieren van zijn legatie nog niet zijn ontvangen.
HHM zullen Oosterwyck andere kopieën geven van het traktaat met de republiek Venetië en de koningen van Frankrijk en Engeland.

7 Opnieuw is aangedrongen inzake de besognes van de Levantse handel te beslissen.
Rantwijck, Nobel, Vosbergen en Ter Cuilen moeten Winant de Keiser horen en een plakkaat wegens de uitrusting van schepen voor de Straatvaart opstellen.

8 De Admiraliteit van Zeeland vraagt om een besluit op haar advies van 30 juli wegens de verdeling van de confiscaties.
HHM stellen een beslissing uit omdat van de andere Admiraliteiten nog geen advies is binnengekomen.

9 Bericht wordt dat Carleton verzoekt de te houden conferentie tussen de Nederlandse kooplieden en de Merchant Adventurers [inzake de tarra] te laten bijwonen door enkele gedeputeerden van HHM en hemzelf.
HHM nemen nog geen besluit.