25/09/1627

25 - 09 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 1 De heren van Holland berichten dat de vijand zeker voordeel zal hebben van de gebeurtenissen in Duitsland en de kans zal grijpen om de Republiek vanaf de Wezer en de Elbe overlast te geven. Daarom moet deze kwestie bijtijds aandachtig worden bekeken en met inachtneming van alle omstandigheden worden overwogen wat men ter verdediging van het land het beste dient te doen.
HHM zullen op de brief van resident Aetsema van 1 sept. antwoorden dat hij de drie door hem tegengehouden Friese schepen telkens de Elbe moet laten op- en afvaren. Aetsema moet de schepen gelasten de gebeurtenissen op en langs de rivier in de gaten te houden en de Nederlandse schepen aldaar te beschermen tegen iedereen die deze zou willen aanhouden of belemmeren. Dit in goede verstandhouding met de Engelse en Deense schepen, welke zij geen reden tot vijandigheid moeten geven. Verder moet Aetsema zich bij die van Hamburg en Bremen inspannen opdat zij het gevaar inzien en iemand naar HHM sturen om met hen te bespreken wat er gezamenlijk aan de verdediging van de rivieren kan worden gedaan.
Ook moet Aetsema de koning van Denemarken exclusief inlichten dat er een eiland genaamd Krautsand in de monding van de Elbe ligt. Dit valt onder Stormarn en dientengevolge onder de Deense kroon. Het eiland zou dienstig kunnen zijn ter verdediging van de Elbe, zodat Aetsema de koning in overweging moet geven of hij het niet moet bezetten of toestaan dat het in zijn naam wordt bezet. Daarnaast moet Aetsema informeren naar de gesteldheid van het eiland, of het eenvoudig bereikbaar is en of er een geschikte rede of haven voor schepen is.
Verder schrijven HHM de Admiraliteiten te Amsterdam en in het Noorderkwartier hun konvooiers telkens de Elbe en Wezer te laten op- en afvaren om de situatie in het oog te houden.

2 De Staten van Overijssel nomineren d.d. Deventer 18 april Edzard van der Marck als raad ter Admiraliteit in het Noorderkwartier .
HHM verlenen commissie, waarna hij de eed heeft afgelegd.

3 Wegens nominatie van Holland is commissie verleend voor Paulus van der Nieustadt, oud-burgemeester van Brielle, als raad ter Admiraliteit te Rotterdam . Hij heeft de eed afgelegd.

4 De Admiraliteit in het Noorderkwartier heeft Winolt van Campen en Jan Marienborch voorgedragen als controleur te Deventer, van wie Marienborch is voorzien van brieven van voorschrijven van de magistraat van de stad.
HHM verkiezen Winolt van Campen, die de eed heeft afgelegd.

5 Gualterus Gerbrandi Pomeranus, predikant van Leur, mag vrij een okshoofd wijn, een voet vlees, drie steenkaarsen, vijftig pond stokvis, een kinnetje haring, een kinnetje gezouten kabeljauw, een zak zout, vier witte en drie groene kazen en een kinnetje zeep naar zijn woonplaats brengen.

6 Rolant Michielsen mag voor zijn eigen gerief tegen Bosch' licent en onder cautie zes tweejarige koeien en vier kalveren naar Giessen in het Land van Altena brengen.

7 HHM gelasten een betalingsopdracht te verlenen van een half jaar traktement voor Johanne Bogermanus.

8 De pachters van de konvooien en licenten schrijven per rekest dat enkele schepen geladen met zout en andere goederen gereedliggen om naar Calais te gaan maar verlicent zijn op Engeland. Zij verzoeken dit te herstellen.
HHM schrijven agent Mibassen aan de door de pachters te sturen afgevaardigden opening van zaken te geven aangaande zijn aantekeningen van de herkomst van de arriverende schepen en de plaatsen waarop zij hun goederen verlicent hebben, de paspoorten en verdere tot hem gekomen kennis.
In hun tweede rekest klagen de pachters over de Admiraliteit in Zeeland die de regeling vanwege de zuivering van binnenlandse paspoorten niet nakomt.
HHM schrijven de Admiraliteit dit te doen.

9
Renssen en Ter Cuilen moeten ingediende informatie wegens het gedrag van de kapiteins ter zee onderzoeken en hiervan rapport doen.

10 Anna Pots is nogmaals 18 gld. gegeven.

11 Schagen, teruggekeerd uit het leger, dient een brief in van de achtergebleven gedeputeerden te velde. Hij bericht over het grote geldgebrek voor het dagelijkse onderhoud van het leger en de fortificatiewerken die nog te Groenlo zijn gemaakt.
Nadat de ontvanger-generaal heeft verklaard geen geld te hebben, verzoeken HHM de heren van Holland hem wat te geven. Deze weigeren echter omdat zij reeds meer dan andere provincies hebben betaald.

12 De heren van Holland melden het verzoek van resident Vosbergen wegens betaling van het subsidie aan de
Deense koning te hebben onderzocht. Zij willen hun quote hierin betalen en verzoeken de andere provincies dit eveneens te doen: zij kunnen niet toelaten dat alleen hun quote wordt voldaan.
Aangezien op 21 sept. de provincies opnieuw zijn aangeschreven en serieus verzocht hun quote in het subsidie binnen veertien dagen te voldoen, besluiten HHM dit af te wachten.

13 Op verzoek van de Franse ambassadeur is gratis paspoort gegeven aan Chauvin en zijn dienaar om naar Frankrijk te gaan.

14 Op verzoek van de heer van Ameland zullen diens onderdanen per brief worden gemaand zich te gedragen naar de gemaakte akkoorden en verdragen.

1 Deze resolutie is in S.G. 3906 ingeschreven door een klerk.