15/12/1627

15 - 12 - 1627

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In een namens de bewindhebbers van de WIC overhandigd antwoord op het verzoek van de reders van de vijf schepen die vanwege [het inslaan van] zout op Ilha de Maio zijn geweest, wordt verzocht de zaak naar de justitie te verwijzen.
Feit en Ploos krijgen de stukken om deze te onderzoeken, de partijen te horen en deze tot een vergelijk te brengen.

2 Over het verzoek van commissaris Hartman om een conducteur mee te nemen, mag de RvS beslissen.

3 Op de declaratie van Herdersum van 73 gld. vanwege voorschotten sinds 21 okt. wordt ordonnantie gedepĂȘcheerd.

4 HHM lezen de door de kanselier van de graaf van Oost-Friesland ingediende memorie, waarbij deze erop aandringt het staatse volk uit Leerort weg te halen.
Ook lezen zij de schriftelijke propositie die gisteren mondeling is gedaan door de gedeputeerden van Emden [ Bernardus Swaluwe, Wilhelmus Witfelt en Hans Aertzen], om het staatse volk uit deze stad weg te halen.
Er wordt geen resolutie genomen, aangezien de gedeputeerden van Holland beide proposities hebben meegenomen.

5 HHM keuren de door Languerack in Frankrijk gesloten alliantie niet goed. De ambassadeurs naar Frankrijk moeten de originelen hiervan meenemen. Derhalve zijn deze met de andere stukken aan Sommelsdyck gegeven.