14/04/1628

14 - 04 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 HHM depĂȘcheren commissie voor de door de Staten van Holland tot raad in de Admiraliteit te Amsterdam genomineerde Gillis de Wilt, oud-schepen van Haarlem. De Wilt legt de hiertoe vereiste eed af.

2 Kapitein Gerrit van Suilen van Natewisch verklaart dat commissaris Huigens weigert de namen van de soldaten die hij dagelijks aanneemt te registreren, alsmede van de dag waarop dat gebeurt.
HHM gelasten de commissaris deze registratie te doen.

3 Eck, Noortwijck en andere door Holland te nomineren heren, Brouwer, Stavenisse, Ploos, Oenama, Haersolte en Schaffer zullen met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteit de voetspoeling, de musketiers en het verzoek van de Grote Visserij om ondersteuning van drie schepen bespreken.

4 In een brief verzoeken de burgemeesters en regeerders van Amsterdam te schrijven aan de ambassadeurs in Engeland. Zij moeten Gaspar Rubin, koopman te Amsterdam, helpen bij de teruggave van zijn schip met goederen dat onderweg van Viana do Castelo in Portugal naar Hamburg is gekaapt door de Engelsen.
HHM stemmen in met dit verzoek.

5 Morgen worden de consenten meegedeeld die door ieders lastgevers kunnen worden gedragen over 1628. Tevens vragen HHM de RvS de defecten van voorgaande jaren op te geven. Hierna zullen enkele gedeputeerden de zuivering daarvan en van de defecten van dit jaar begunstigen.

6 Op verzoek van generaal Nispen laten HHM de griffier bij de de president van het Hof van Holland aandringen op een besluit in de zaak van Jan Cuisten.

7 Brouwer en Ploos onderzoeken de met dr. Opten Noort gesloten overeenkomst voor de uitdieping van de IJssel en zullen daarover berichten.

8 Haersolte bericht dat de magistraat van Zwolle twee afgevaardigden hierheen stuurt om over de munt te spreken. De magistraat verzoekt daarom de nog niet verstuurde plakkaten in te trekken.
HHM laten de plakkaten echter toch versturen naar Zeeland, Friesland en Groningen, de provincies die deze nog niet hebben ontvangen.

9 HHM verzoeken de president de vandaag ontvangen brief van de gezanten in Frankrijk te bespreken met Z.Exc.