25/04/1628

25 - 04 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS berichten Hertevelt en Gruis over de visitatie van de IJssel en de te bouwen werken ter verdediging van deze rivier.
HHM laten de RvS met Z.Exc. bespreken welke werken moeten worden gemaakt en hoeveel dit zal kosten. Als de Raad hierover heeft bericht, zullen HHM een passend besluit nemen.

2 In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS lezen HHM de door de RvS opgestelde defecten van de provincies over 1627 en van Zeeland over 1626.
HHM zullen er bij de provincies op aandringen de defecten te zuiveren. Zij vragen Z.Exc. en de RvS om dit verzoek met brieven te ondersteunen.

3 De uit Emden teruggekeerde Feith bericht dat deze stad met water rondom en goede fortificaties afdoende is beveiligd. De Knock is een belangrijke plaats die goed versterkt dient te worden aangezien alle schepen daar dicht langs moeten varen.
Ten tweede verzoekt de Emdense burgerij nadrukkelijk om betaling van de servitiën. Als deze niet worden betaald, kunnen de soldaten moeilijk gehuisvest blijven.
Ten derde heeft de commandant een opzichter voor het kruit aangenomen à 8 st. per dag hetgeen nog niet is goedgekeurd.
Ten vierde wordt het voornemen om geen toevoer aan de keizerlijken te doen niet goed nageleefd aangezien de scheepskapiteins zich laten omkopen. Bovendien heeft de Admiraliteit te Amsterdam kapitein Jacob Heermans gelast afgenomen goederen terug te geven aan ene Lucht, die deze naar Greetsiel wilde vervoeren.
HHM bedanken Feith voor de moeite. Aangaande het eerste punt vragen zij Ernst Casimir in het geheim een ingenieur naar de Knock te sturen om deze plaats te visiteren. Ernst Casimir moet een plan laten opstellen en dit hierheen sturen.
HHM laten een beslissing over punt twee en drie over aan de RvS.
Inzake punt vier vragen HHM de Amsterdamse Admiraliteit inlichtingen over deze zaak te verschaffen en dergelijke bevelen niet meer aan haar kapiteins te geven.