13/08/1628

13 - 08 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De Admiraliteit te Amsterdam bericht d.d. 12 aug. conform het schrijven van HHM van 7 aug. de bevoorrading van de op haar gerepartieerde voor de kust van Vlaanderen bestemde oorlogsschepen te hebben geregeld.
HHM nemen hierover geen besluit.

2 Admiraal Laurens Reael schrijft d.d. Wenen 26 juli de brief van HHM aan de keizer van 10 juni te hebben ontvangen. Reael heeft deze aan Z.M. laten aanbieden. Ook heeft hij vernomen dat Z.M. en diens krijgsraad hebben besloten de neutraliteit met HHM voort te zetten.
HHM nemen hierover voorlopig geen besluit.