10/09/1628

10 - 09 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ernst Casimir schrijft d.d. Groningen 25/5 aug. over de elf door de keizerlijken bij Osnabrück gevangengenomen soldaten uit Bellingwolderzijl.
HHM geven de brief met bijlagen voor advies aan de RvS.

2 Een brief van commissaris Cracou d.d. Elseneur [Helsingør] 19 aug. en een naschrift d.d. 20 aug. behoeven geen resolutie.

3 De Admiraliteit in het Noorderkwartier bericht d.d. Enkhuizen 6 sept. dat haar kapitein Meus Sandersz. in Zeeland aan wal is gegaan om daar te bevoorraden. Verder schrijft het College dat luitenant-admiraal Dorp met de andere schepen Duins [Downs] is binnengevaren. Hierdoor weten de raden niet goed waarheen zij de levensmiddelen moeten sturen voor de op hen gerepartieerde schepen langs de kust van Vlaanderen.
HHM laten het College alsnog zijn levensmiddelen naar de Vlaamse kust sturen. Zij schrijven dat Dorp vanwege een tekort aan levensmiddelen enkele dagen in Duins heeft bevoorraad, doch nu weer langs de kust vaart. Conform hun resolutie en schrijven van 6 sept. moet het College stappen ondernemen tegen Meus Sandersz. vanwege diens ongehoorzaamheid zonder toestemming van Dorp aan wal te gaan.