11/09/1628

11 - 09 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De burgemeesters en raad van Emden schrijven d.d. Emden 27 aug. dat de keizerlijken de kwartieren van hun soldaten binnenvallen. Zij verzoeken hulp van HHM daartegen.
HHM geven de brief met bijlagen voor advies aan de RvS.

2 Vanwege de afwezigheid van Z.Exc. besluiten HHM de brief van commandant Erentreiter aan hem te openen. Na lezing sturen zij deze door aan Frederik Hendrik. Een kopie wordt met de aan HHM gerichte brief van de burgemeesters en raad van Emden aan de RvS gegeven.

3 De Admiraliteit in het Noorderkwartier vraagt d.d. Enkhuizen 7 sept. of zij van de gevangengenomen en krachtens het verdrag van de gevangenenruil van 3 aug. vrijgekomen Duinkerkers sluitgeld, wasgeld en dergelijke onkosten mag eisen. Het College is immers bericht dat Nederlandse gevangenen in Duinkerke naast hun kostgeld ook sluitgeld, de waskosten van hemden en medicijnen moeten betalen.
HHM geven de brief voor advies aan burgemeester Berckel.

4 Vanwege onenigheid van stemmen stellen HHM een besluit uit over de door controleur Johan van Lint verzochte verhoging van zijn gage.

5 HHM geven het verzoek van de Palts-Neuburgse raden om voor hen en hun dienaren een paspoort te krijgen waarmee zij in vijandelijke en neutrale landen mogen komen, voor advies aan de RvS.

6 HHM geven de memorie waarin Wijnant Keyser om afhandeling van zijn zaak vraagt aan thesaurier-generaal Van Goch. Hij moet deze bespreken met de commissarissen in De Keijsers zaak en erover berichten.

7 HHM vragen de RvS om advies over het verzoek van de prins van Barbason om met zijn vrouw en gevolg naar Aken [Aachen] te mogen reizen, mits hij voor het paspoort eenmalig 100 gld. betaalt.

8 De Admiraliteit te Amsterdam beveelt d.d. 12 aug. het verzoek aan van haar raad en fiscaal Gerrardt Storm. Storm vraagt om de op 3 dec. 1627 genomen resolutie aangaande de verdeling van de boeten en confiscaties ten aanzien van de fiscaal nietig te verklaren, zijn traktement te verhogen en hem een aandeel te geven van de langs de kust van Vlaanderen en elders door oorlogsschepen van zijn College veroverde prijzen. Ook wil hij een deel van de premies voor op de vijand terugveroverde koopvaardijschepen ontvangen.
HHM geven het rekest voor advies aan de Admiraliteit te Amsterdam.

9 Het verzoek van Peter van Steenbergen, minderbroeder en priester te Leuven, om een paspoort te krijgen voor een bezoek aan de Republiek, wijzen HHM van de hand.