16/11/1628

16 - 11 - 1628

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De binnengekomen Salomon Willemsz., schipper van adviesjacht Den Oijevaer, is door admiraal Pieter Hein vooruitgestuurd. Hij meldt dat de admiraal op 8 sept. ter hoogte van de Baai van Matanzas, ongeveer achttien mijl ten oosten van Havana, de gehele vloot van Nova Hispania [Mexico] heeft veroverd. Deze bestaat uit zestien schepen, te weten: vier galjoenen, een groot Spaans schip en elf koopvaardijschepen. De lading van de galjoenen en het Spaanse schip bestaat uit 46 last zilver, veel zilveren vaatwerk, een partij goud, juwelen, een grote hoeveelheid cochenille, indigo en Chinese zijde, die van de koopvaardijschepen uit een grote partij huiden, indiaans hout en honderd metalen en een grote hoeveelheid ijzeren stukken geschut. De gezamenlijke waarde wordt geschat op 12 miljoen gld.
HHM schenken de schipper een keten en een medaille met een totale waarde van 250 pond. De bode die de brief van de Kamer van de WIC te Rotterdam heeft gebracht met het bericht dat het adviesjacht was aangekomen krijgt 50 gld. en de dienaar van de president, die dit nieuws aan alle heren heeft bekendgemaakt, 25 gld. HHM zullen het goede nieuws aan de provincies berichten. Daarbij verklaren zij bij binnenkomst van de gehele vloot van admiraal Hein een algemene dankzegging in de provincies te willen uitschrijven en overal tekenen van blijdschap te laten uiten.

2 HHM laten Culenborch en Noortwyck het nieuws over de verovering van de vloot overbrengen aan de ambassadeur van Frankrijk en Beaumont en Eysinga aan de koning van Bohemen en de ambassadeur van Venetië. Zij gelasten hofmeester Mortangie het goede nieuws te vertellen aan de residenten van Engeland, Denemarken en Zweden.

3 HHM laten de president met Z.Exc. bespreken of men niet enkele konvooischepen tegemoet zou moeten sturen aan de vloot van admiraal Hein ter bescherming tegen de Duinkerkers en anderszins.

4 De aan schipper Salomon Willemsz. geschonken gouden keten weegt 4 once 12 asen à 36 pond 10 st. per once. en bedraagt 146 pond 14 st. Het fatsoen à 28 st. per once komt neer op 5 pond 12 st. De medaille weegt 2 once 10 engels 14 asen à 38 pond per once, wat neerkomt op 95 pond 17 st. Het fatsoen van de penning bedraagt 4 pond.