08/07/1629

08 - 07 - 1629

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 De gedeputeerden van de Grote Visserij van Delft en Rotterdam compareren en delen mee dat zeven vijandelijke schepen op de Noordzee reeds acht schepen veroverd hebben, waaronder twee koopvaarders en een visser wiens schip in de grond is geboord. De supplianten vragen ter bescherming van de vissers vice-admiraal Lieffhebber, die met een aantal schepen in het Goereese Gat ligt, te bevelen gedurende tien of twaalf dagen naar de Doggersbank te varen om de terugkerende haringvaarders te beschermen. Daarna kan hij weer in zijn sector kruisen.
HHM schrijven de Admiraliteit te Rotterdam haar schepen die volgens de staat van oorlog de kust van Vlaanderen moeten bewaken of de visserij moeten beschermen, te laten uitvaren om hun plicht te doen. Tevens moet vice-admiraal Lieffhebber zich naar de Doggersbank begeven en tien of twaalf dagen de haringvaarders beschermen. Na afloop van die termijn moet hij naar zijn sector terugkeren. Indien hij ter plekke geen gevaar bemerkt, moet hij onmiddellijk koers zetten naar deze sector. HHM verwachten regelmatig rapport van de vice-admiraal.

2 De heer van Oosterwyck schrijft d.d. Venetiƫ 22 juni. HHM nemen geen besluit.

1 Noortwijck vervangt de afwezige Beaumont als president.