28/09/1629

28 - 09 - 1629

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ontvangen is een brief met een bijlage met berichten van resident Brederode d.d. Bazel 7 september.
Er wordt geen resolutie genomen.

2 Ontvangen is een brief van orateur Haga d.d. Constantinopel [Istanbul] 4 aug. met daarnaast een kopie van een brief van de koning van Polen aan de Grote Heer.
Er wordt geen resolutie genomen.

3 Ontvangen is een brief van kapitein Rombout van de Parre geschreven vanaf het schip Omlandia d.d. 21 september. Hij schrijft dat vice-admiraal Quast en hij een Duinkerker schip met aan boord 72 koppen heeft doen stranden in Ramsgate op vier mijl van Duins [Downs]. Het volk is aan land gegaan. De voogd heeft namens de koning van Groot-Brittannië het schip gearresteerd. Van de Parre heeft de voogd aangezegd de Duinkerkers te arresteren.
HHM zullen deze kwestie schrijven aan Joachimi, met last om er serieus bij de koning van Groot-Brittannië op aan te dringen het Duinkerker schip en volk aan HHM uit te leveren.

4 Neck, gecommitteerde raad ter Admiraliteit te Amsterdam, compareert ter vergadering. Hij deelt HHM verschillende punten mee. Neck wordt gelast deze schriftelijk in te dienen, wat hij zal doen.

5 HHM verlenen Pieter van Blanckeroort, geweldige-generaal over de in Vlissingen aangekomen oorlogsschepen van Holland en West-Friesland, ordonnantie voor twee maanden gage, verschenen op 10 september.

6 Wijnant de Keijser toont een verklaring aangaande de bevrijding van gevangen ingezetenen van deze landen in Algiers, Tunis en Barbarije [Marokko].
Deze wordt aan de gedeputeerden van Holland ter hand gesteld ter bespreking met hun principalen .

7 Kapitein Van der Haept verschijnt ter vergadering. Hij noemt HHM de redenen van het geringe succes van de zinkschepen en hij geeft rekenschap van zijn afwezigheid sinds hij uit Texel vertrok.
HHM verzoeken hem zijn verhaal op schrift te stellen, wat hij zal doen.

8 Ontvangen is een brief van Z.Exc. vanuit het leger bij 's-Hertogenbosch d.d. 26 sept. met daarnaast enkele brieven van vice-admiraal Quast, van wie HHM gisteren dezelfde brieven hebben ontvangen.
Er wordt geen resolutie genomen.

9 Jan van Acker, Cornelis Jansz. en Huybrecht Stoffelen wordt op hun verzoek de uitvoer toegestaan van vier landbouwpaarden naar Wouw, op voorwaarde dat licent wordt betaald en er borg wordt gesteld dat deze paarden nergens anders heen worden vervoerd.

10 Markies De Duraes wordt op diens verzoek een paspoort verleend om zijn bagage over zee naar Bordeaux in Frankrijk te vervoeren, op voorwaarde dat hij deze specificeert.

11 HHM zullen het op 8 sept. in Utrecht vastgestelde plakkaat tegen de komst van jezuïeten en andere paapse geestelijken en de door hen georganiseerde bijeenkomsten, niet publiceren.

12 Op het verzoek van Croock zal geschreven worden aan de Kamer Amsterdam op 15 okt. gecommitteerden van de Heren Zeventien te sturen teneinde de geschillen bij te leggen over de verkoop bij contractatie van peper en andere specerijen. Dit punt is door enkele klagende participanten in Zeeland naar voren gebracht: ook zij zullen worden opgeroepen op die dag te verschijnen.

13 Ontvangen is een brief van de RvS d.d. Utrecht 27 sept., met daarnaast een duplicaat van een brief van commissaris Snouck over de aankomst van het volk van overste Hollick. In de brief wordt HHM verzocht te betalen voor de tussen de Vaartse Rijn en de Hinderdam te maken fortificatiewerken. Ook vragen ze het nieuw aangenomen volk te betalen.
HHM zullen ontvanger-generaal Doublet morgen ontbieden om te laten weten hoeveel geld er in kas is aan betaalde consenten voor het nieuw gelichte volk. Wanneer er geen geld is, wordt het achterstallige geld aangesproken van de 400.000 pond die met rente door de WIC aan het land zijn verschaft.

14 Jean Valier, koopman te Doornik, wordt op diens verzoek een paspoort verleend waarmee hij naar de Frankfurter en Leipziger Messe kan reizen.