31/03/1630

31 - 03 - 1630

Post prandium

Presentielijst:

Gelderland:
Holland:
Zeeland:
Utrecht:
Friesland:
Overijssel:
Groningen:

Resoluties:

1 Ontvangen is een brief met berichten van Langerack d.d. Parijs 22 maart.
Er wordt geen resolutie genomen.