Gewestelijke Staten van Friesland

Instelling

Gewestelijke Staten van Friesland