WIC (Heren Negentien/Bewindhebbers van de WIC)

Instelling

WIC (Heren Negentien/Bewindhebbers van de WIC)