Pieter van Gestel

naam

Pieter van Gestel

rentmeester van het clarissenklooster te 's-Hertogenbosch