Salomon Jansz.

naam

Salomon Jansz.

timmerman van de Admiraliteit op de Maze