Jan Jansz. Calff

naam

Jan Jansz. Calff

voormalig raad van de Admiraliteit op de Maze