Rembart Jensema

naam

Rembart Jensema

raad van de Ommelanden, hoofdeling in Humsterland