Willem Dircksz.

naam

Willem Dircksz.

schipper van Terschelling