Jan Cornelisz. Loots

naam

Jan Cornelisz. Loots

burgemeester van Enkhuizen