Jan Retser

naam

Jan Retser

controleur-generaal van de contributies in Gulik en Kleef