Jan Cornelisz. Schellinger

naam

Jan Cornelisz. Schellinger

ontvanger van de konvooien en licenten te Medemblik