Arnt van Dalen

naam

Arnt van Dalen

ontvanger van de konvooien en licenten te Heusden